XXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 03.09.2023

XXII  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 03.09.2023

Czytanie  I:           Jr 20, 7-9;

Psalm   63:            Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza;

Czytanie II:          Rz 12, 1-2;

Ewangelia:           Mt 16, 21-27;

                Z Ewangelii według św. Mateusza:

                Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: “Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: “Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku”. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: “Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania”.

                 Tak, Krzyż jest wpisany w życie człowieka. Kto próbuje usunąć go ze swojego życia, nie zna prawdy ludzkiej kondycji. Tak jest! Jesteśmy stworzeni do życia, ale nie możemy usunąć z naszej indywidualnej historii cierpienia i trudnych doświadczeń. (…)  Jeżeli Krzyż zostaje przyjęty, przynosi zbawienie i pokój (…) Bez Boga Krzyż nas przygniata; z Bogiem daje nam odkupienie i zbawienie. (…) Weź Krzyż!, przyjmij go, nie pozwól, aby przygniotły cię wydarzenia, ale z Chrystusem zwyciężaj zło i śmierć! Jeżeli z Ewangelii Krzyża uczynisz program swojego życia, jeżeli pójdziesz za Chrystusem aż na Krzyż, w pełni odnajdziesz samego siebie!

            św.  Jan Paweł II  (spotkanie z młodzieżą na placu św. Jana na Lateranie, 02.04.1998 r.)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 04.09 1 Tes 4, 13-18; Ps 96; Łk 4,16-30
– wtorek, 05.09 1 Tes 5, 1-6.9-11; Ps 27; Łk 4, 31-37
– środa, 06.09 Kol 1, 1-8; Ps 52; Łk 4, 38-44
– czwartek, 07.09 Kol 1, 9-14; Ps 98; Łk 5, 1-11
– piątek, 08.09 Mi 5, 1-4a; Ps 13; Mt 1, 1-16. 18-23

święto Narodzenia NMP

– sobota, 09.09 Kol 1, 21-23; Ps 54; Łk 6, 1-5

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Obecnie obowiązuje wakacyjny układ niedzielnych Mszy św. (godz. 8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00). Za dwa tygodnie – od niedzieli 17 września – powrócimy do zwykłego układu niedzielnych Mszy.

■ Pragniemy poinformować, iż 30 sierpnia, w wieku 62 lat, zmarł ks. Krzysztof Antoń, chrystusowiec – który duszpasterzował w naszej wspólnocie w latach 1995-1998. Pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach!

■ Wieczór Uwielbienia – dzisiaj (03.09), godz. 19.00.

■ W dniu dzisiejszym (03.09) zapraszamy – w imieniu organizatorów – na patriotyczny koncert pieśni i poezji w Domu Jana Pawła II przy Via Cassia 1200. Rozpoczęcie o godz. 20.00.

■ W ramach przygotowań do Roku Jubileuszowego 2025, od 1 września do 5 października, można bezpłatnie obejrzeć wystawę „Niebo otwarte. El Greco w Rzymie” (bazylika św. Agnieszki przy Piazza Navona).

■ Pierwsza środa miesiąca (06.09) – nabożeństwo ku czci św. Józefa (godz. 18.00).

■ W tym tygodniu świętujemy 770 rocznicę kanonizacji św. Stanisława, biskupa i męczennika – patrona naszego kościoła. Serdecznie zachęcamy do włączenia się w uroczyste obchody, organizowane przez Archidiecezję Krakowską:

– środa, 6 września – papieska audiencja generalna

– czwartek, 7 września – Msza św. w Bazylice św. Piotra w Rzymie (godz. 12.00)

– piątek, 8 września – Msza św. w Bazylice św. Franciszka w Asyżu (godz. 12.30).

Z okazji 770-lecia kanonizacji św. Stanisława ze Szczepanowa, organizujemy polonijną pielgrzymkę autokarową do Asyżu (gdzie miała miejsce ta kanonizacja) – piątek 8 września (zapisy wraz z wpłatą 35 euro – w zakrystii; wyjazd o godz. 7.00 z Piazzale dei Partgiani; w programie: uczestnictwo w uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego – Metropolity Krakowskiego, modlitwa przy grobach św. Franciszka, św. Klary oraz bł. Carlo Acutisa, zwiedzanie Asyżu). Bardzo serdecznie zapraszamy! Są jeszcze wolne miejsca…

■ Trwa nabór uczniów do Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Pawła II na rok szkolny 2023/2024
. Szczegółowe informacje można uzyskać u pani Dyrektor Joanny Chojnackiej (telefon: 340 149 5096; katolickapolskaszkolarzym@gmail.com).

■ W związku z dużym zainteresowaniem wynajmem pokoi przez polskich studentów przybywających na studia do Rzymu, prosimy o zgłaszanie się do naszego biura (lub bezpośrednio do duszpasterzy) osób, które mają do dyspozycji pokoje do wynajęcia.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501).

■ Aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.