XXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 27.08.2023

XXI  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 27.08.2023

Czytanie  I:           Iz 22, 19-23;

Psalm   67:            Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki;

Czytanie II:          Rz 11, 33-36;

Ewangelia:           Mt 16, 13-20;

                Z Ewangelii według św. Mateusza:

                Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: “Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: “Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: “A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: “Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: “Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

                Kim jest właściwie Jezus? To kluczowe pytanie, o które chodzi w chrześcijaństwie. Dlatego Pan ciągle stawia je swoim uczniom. Jeśli przestaniemy przejmować się tym pytaniem i odpowiedzią na nie, a skoncentrujemy się na innych, rzekomo ważniejszych sprawach, wtedy tracimy rację bytu jako Kościół. Bez Osoby Jezusa Chrystusa postawionej w centrum Kościół zamienia się w jeszcze jedną społeczną organizację pracującą nad ulepszaniem świata. Gubi swoją oryginalność, traci swój smak. Pokusa zapominania o Jezusie lub odsuwania Jego Osoby na dalszy plan pojawia się w Kościele raz po raz. Dziś także. Wszelka odnowa Kościoła nie jest jednak możliwa bez powrotu do Chrystusa, bez wyznawania Go z mocą wiary jako Zbawiciela świata. Odnowa Kościoła dokonuje się zawsze przez przylgnięcie do Chrystusa, a nie przez dostosowanie się do świata w imię nowoczesności, postępu czy medialnego wizerunku. Chrześcijaństwo nie jest bowiem filozofią, systemem etycznym, filantropią czy ekologią. Jest życiodajną więzią z Chrystusem ukrzyżowanym, zmartwychwstałym, żyjącym (…).

ks. dr Tomasz Jaklewicz (www.radioem.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 28.08 1 Tes 1, 1-5. 8b-10; Ps 149; Mt 23, 13-22

św. Augustyna, biskupa i DK

– wtorek, 29.08 Jr 1, 17-19; Ps 71; Mk 6, 17-29

Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

– środa, 30.08 1 Tes 2, 9-13; Ps 139; Mt 23, 27-32
– czwartek, 31.08 1 Tes 3, 7-13; Ps 90; Mt 24, 42-51
– piątek, 01.09 1 Tes 4, 1-8; Ps 97; Mt 25, 1-13
– sobota, 02.09 1 Tes 4, 9-11; Ps 98; Mt 25, 14-30

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Obecnie obowiązuje wakacyjny układ niedzielnych Mszy św. (godz. 8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00).

■ Jutro – 28 sierpnia – przypada 5 rocznica śmierci ś.p. Arcybiskupa Szczepana Wesołego. Zapraszamy tego dnia na Mszę św. w intencji zmarłego Ks. Arcybiskupa (godz. 18.30).

■ Najbliższy piątek (01.09) to pierwszy piątek miesiąca oraz 84 rocznica wybuchu II wojny światowej. Od godz. 17.30 – okazja do spowiedzi św. oraz adoracja Najświętszego Sakramentu; godz. 18.15 – nabożeństwo ku czci Bożego Serca; godz. 18.30 – Msza św.

■ Zachęcamy do obejrzenia wystawy dzieł malarskich El Greco w kościele św. Agnieszki przy Piazza Navona. Termin: od 1 września do 8 października.

■ Pierwsza sobota miesiąca (02.09) – zapraszamy na nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi (godz. 18.00).

■ Zmiana tajemnic dla członków Żywego Różańca – niedziela (03.09) o godz. 9.45 oraz bezpośrednio po Mszy św. o godz. 11.00 – która to Msza będzie sprawowana w intencji Róż Różańcowych.

Wieczór Uwielbienia – niedziela (03.09), godz. 19.00.

■ Wkrótce świętować będziemy 770 rocznicę kanonizacji św. Stanisława, biskupa i męczennika – patrona naszego kościoła. Serdecznie zachęcamy do włączenia się w uroczyste obchody, organizowane przez Archidiecezję Krakowską:

– środa, 6 września – papieska audiencja generalna

– czwartek, 7 września – Msza św. w Bazylice św. Piotra w Rzymie (godz. 12.00)

– piątek, 8 września – Msza św. w Bazylice św. Franciszka w Asyżu (godz. 12.30).

Organizujemy autokarową polonijną pielgrzymkę do Asyżu – na uroczystość 770-lecia kanonizacji św. Stanisława ze Szczepanowa – piątek 8 września (zapisy wraz z wpłatą 35 euro – w zakrystii; wyjazd o godz. 7.00 z Piazzale dei Partigiani; w programie: uczestnictwo w uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego – Metropolity Krakowskiego, modlitwa przy grobach św. Franciszka, św. Klary oraz bł. Carlo Acutisa, zwiedzanie Asyżu). Bardzo serdecznie zapraszamy!

■ Trwa nabór uczniów do Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II na rok szkolny 2023/2024. Szczegółowe informacje można uzyskać u pani Dyrektor Joanny Chojnackiej (telefon: 340 149 5096; katolickapolskaszkolarzym@gmail.com).

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501).

■ Aktualna prasa katolicka oraz kalendarze ze św. Janem Pawłem II na rok 2024 – do nabycia w zakrystii.