UROCZ. CHRYSTUSA KRÓLA, 20.11.2022

UROCZ. CHRYSTUSA KRÓLA, 20.11.2022

Czytanie  I:           2 Sm 5, 1-3;

Psalm   122:          Idźmy z radością na spotkanie Pana;

Czytanie II:          Kol 1, 12-20;

Ewangelia:           Łk 23, 35-43;

               Z Ewangelii według św. Łukasza:

              Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: ”Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: ”Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: ”To jest król żydowski”. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: ”Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ”Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: ”Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: ”Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”.

               (…) Liturgia dzisiejsza nawiązuje do ziemskiego królestwa Izraela, przypominając namaszczenie Dawida na króla. Tak, Bóg wybrał Izraela i posyłał do niego nie tylko proroków, ale i królów, kiedy naród wybrany chciał mieć ziemskiego władcę. Wśród wszystkich królów, kórzy zasiadali na tronie Izraela, największy był Dawid. Jeżeli dzisiejsza liturgia w pierwszym czytaniu nawiązuje do tego królestwa, to aby przypomnieć, że Jezus z Nazaretu pochodził z rodu króla Dawida. Przede wszystkim jednak, ażeby uwydatnić, że królewskość Chrystusa jest innego rodzaju. Znamienne są słowa, jakie Maryja słyszy przy zwiastowaniu: «Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca» (Łk 1, 32-33). Jest to więc nie tylko ziemskie królestwo Dawida, które się skończyło. Jest to królestwo Chrystusa, które nie zna kresu, jest wiecznym królestwem prawdy, miłości i życia wiecznego. Dobry łotr ukrzyżowany wraz z Jezusem niejako utrafił w samo sedno tej prawdy. Stał się poniekąd prorokiem tego wiecznego królestwa, gdy wisząc na krzyżu powiedział: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa» (Łk 23, 42). Chrystus mu odrzekł: «Dziś ze Mną będziesz w raju» (Łk 23, 43). To właśnie królestwo, które nie jest z tego świata, Jezus wskazał nam, gdy nauczył nas modlić się: «Przyjdź królestwo Twoje». Posłuszni Jego przykazaniu, apostołowie, uczniowie i misjonarze wszystkich czasów starali się ze wszystkich sił poszerzać przez ewangelizację granice tego królestwa. Jest ono bowiem zarówno darem Ojca (por. Łk 12, 32), jak i skutkiem osobistej odpowiedzi człowieka. W «nowym stworzeniu» będziemy mogli wejść do królestwa Ojca pod warunkiem, że szliśmy za Chrystusem w czasie naszej ziemskiej pielgrzymki (por. Mt 19, 28). Taki zatem jest program każdego chrześcijanina: iść za Chrystusem — Drogą, Prawdą i Życiem — aby posiąść królestwo, które On nam obiecał i darował. (…)

 św. Jan Paweł II (22.11.1998 r.; www.opoka.org.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 21.11 Ap 14, 1-3.4b-5; Ps 24; Łk 21, 1-4

Ofiarowanie NMP

– wtorek, 22.11 Ap 14, 14-20; Ps 96; Łk 21, 5-11

św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

– środa, 23.11 Ap 15, 1-4; Ps 98; Łk 21, 12-19
– czwartek, 24.11 Ap 18,1-23; 19, 1-3.9a; Ps 100; Łk 21, 20-28

św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy

– piątek, 25.11 Ap 20, 1-4.11-21, 2; Ps 84; Łk 21, 29-33
– sobota, 26.11 Ap 22, 1-7; Ps 95; Łk 21, 34-36

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Dzisiaj obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Za tydzień, pierwszą niedzielą adwentu, rozpoczniemy nowy rok kościelny.

■ W miesiącu listopadzie zapraszamy na różańcową modlitwę za  zmarłych z tegorocznych wypominek.

W poniedziałek (21.11) zapraszamy polskich studentów na  spotkanie formacyjne (Aula, godz. 19.00).

■ Krąg Biblijny – wtorek (22.11), godz. 19.15.

■ Msza św. w intencji rodzin zostanie odprawiona w przyszłą niedzielę (27.11) o godz. 10.00.

■ Organizujemy wyjazd integracyjny dla młodzieży (od 13 roku życia) do Asyżu. Termin: 3 grudnia. Koszt: 35 euro. Zapisy: w zakrystii (u s. Katarzyny). Zapraszamy!

Pielgrzymka do NEAPOLU – 17 grudnia (sobota) – w programie: katedra św. Januarego, grób o. Dolindo, szopki neapolitańskie. Cena orientacyjna: 35 euro. Zapisy: w zakrystii. Gorąco polecamy!

■ Na pomoc dla chorego Dominika Breksy udało się zebrać 1824,90 euro oraz 10 PLN (w kościele św. Stanisława – 870,90 euro i 10 PLN; w kościele ojców redemptorystów – 954 euro). W imieniu Dominika i jego mamy – bardzo serdecznie wszystkim ofiarodawcom dziękujemy!!!

Kalendarze na rok 2023 !!! – można nabyć w zakrystii.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501).

■ Prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.