V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 26.03.2023

V NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU, 26.03.2023

Czytanie I:            Ez 37, 12-14;

Psalm 130:            Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia;

Czytanie II:          Rz 8, 8-11;

Ewangelia:           J 11, 1-45;

                Z Ewangelii według św. Jana:

                Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: «Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz». Jezus, usłyszawszy to, rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą». A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: «Chodźmy znów do Judei». Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga». Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie». Marta Mu odrzekła: «Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym». Powiedział do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?» Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat». Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: «Gdzie go położyliście?» Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz!» Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: «Oto jak go miłował!» Niektórzy zaś z nich powiedzieli: «Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?» A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: «Usuńcie kamień!» Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie». Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?» Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś». To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić». Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 27.03 Dn 13, 1-17. 19-30. 33-62; Ps 23; J 8, 12-20
– wtorek, 28.03 Lb 21, 4-9; Ps 102; J 8, 21-30
– środa, 29.03 Dn 3,14-20.91-92.95; Dn 3,52-56; J 8, 31-42
– czwartek, 30.03 Rdz 17, 3-9; Ps 105; J 8, 51-59
– piątek, 31.03 Jr 20, 10-13; Ps 18; J 10, 31-42
– sobota, 01.04 Ez 37, 21-28; Jr 31, 10-13; J 11, 45-57

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Gorzkie Żale – niedziele Wielkiego Postu, godz. 17.15.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej –  piątek, godz. 19.15.

Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania – w  naszym kościele okazja do spowiedzi św. – codziennie. Prosimy nie odkładać spowiedzi na ostatnie dni przed świętami!  W Rzymie można skorzystać z sakramentu pokuty w języku polskim (codziennie) także w Bazylikach: św. Piotra, św. Jana na Lateranie oraz Matki Bożej Większej.

■ Dziś (26.03) o godz. 10.00 – Msza św. w intencji rodzin, a następnie spotkanie w Auli.

■ Spotkanie duszpasterstwa akademickiego – poniedziałek (27.03), godz. 19.00 (Aula).

■ Przyszła sobota (01.04) to pierwsza sobota miesiąca – zapraszamy na nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi (godz. 18.00).

■ Przyszła niedziela (02.04) to Niedziela Palmowa, która rozpoczyna obchód Wielkiego Tygodnia.

W Niedzielę Palmową okazja do spowiedzi św. (w pomieszczeniu Biura Parafialnego) od godz. 7.00 do godz. 12.00 oraz od godz. 17.15 do godz. 18.00.

■ Msza św. w intencji członków Żywego Różańca –  niedziela (02.04), godz. 12.00 (po liturgii – zmiana tajemnic).

■ Bezpłatne Warsztaty Psychologiczne („Ćwiczenia efektywnej komunikacji”) – niedziela (02.04), Aula, od godz. 15.15.

Wieczór Uwielbienia – niedziela (02.04), godz. 19.00.

Polonijne Czuwanie Modlitewne – niedziela (02.04), Plac św. Piotra, godz. 21.00. W ten sposób pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za dar osoby i życia św. Jana Pawła II. Serdecznie wszystkich zapraszamy!

Organizujemy pielgrzymkę do Ziemi Świętej, od 28 czerwca do 7 lipca 2023 r. Przewodnikiem będzie ks. arcybiskup Grzegorz Ryś. Chętnych prosimy o wstępne wpisanie się na listę (bez konieczności wnoszenia kaucji za bilet) – można to zrobić osobiście w zakrystii lub e-mailem.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501) – dziś dyżur pełni p. Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny) – Aula, godz. 9.30 – 11.00.