XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA, 01.10.2023

XXVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 01.10.2023

Czytanie  I:           Ez 18, 25-28;

Psalm   25:            Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie;

Czytanie II:          Flp 2, 1-11;

Ewangelia:           Mt 21, 28-32;

               Z Ewangelii według św. Mateusza:

              Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: “Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?” Mówią Mu: “Ten drugi”. Wtedy Jezus rzekł do nich: “Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”.

              Pan Jezus wielokrotnie pokazywał nam, że fałszywe poczucie bezgrzeszności rodzi się w nas inaczej niż nawrócenie z grzechów. Zaczyna się od tego, że człowiek szczerze chce być posłuszny Bogu, ale nie przyjdzie mu do głowy, że posłuszeństwo Bogu dokonuje się poprzez konkretne zachowanie w codziennym życiu. Ktoś mówi Panu Bogu: “Chcę pracować, Boże, w Twojej winnicy” – i jest bardzo zadowolony z siebie i nawet do głowy mu nie przyjdzie, że taka deklaracja wymaga ciągu dalszego. A przecież przyjacielem Bożym zostaje się nie poprzez deklaracje, ale poprzez rzeczywiste oddanie Bogu swojego serca. Z dwóch grzeszników – powiada nam dzisiaj Pan Jezus – większe szanse na znalezienie Boga ma ten, który jest świadom swojej grzeszności. Bo takiemu łatwiej jest odwrócić się od swojego grzechu i zacząć żyć po Bożemu. Te dwie postawy – fałszywego poczucia własnej bezgrzeszności oraz zerwania z własnym grzechem, żeby wrócić do Boga – przeciwstawione są na kartach Ewangelii wielokrotnie. Reprezentują je dwaj synowie z przypowieści o synu marnotrawnym. Te dwie postawy przeciwstawił sobie Pan Jezus w przypowieści o faryzeuszu i celniku modlących się w świątyni. Ujawniają się one w przyłapanej na grzechu cudzołożnicy oraz tłumie rzekomo sprawiedliwych, który chciał ją potępić. Krótko mówiąc, fatalną rzeczą dla naszej sytuacji duchowej jest fałszywe poczucie bezgrzeszności. I błogosławiony jest ten grzesznik, którego łaska Boża doprowadziła do nawrócenia. Zwróćmy jeszcze uwagę na to, że ojciec z dzisiejszej przypowieści wysyła swoich synów do pracy w winnicy. Winnica symbolizuje Kościół, a praca w winnicy to wszelkie autentyczne przyczynianie się do duchowego dobra innych. Otóż w Kościele nieustannie powtarzamy, że nikt do zbawienia nie dojdzie w pojedynkę. Pomagając innym w ich drodze duchowej, również sami przybliżamy się do Boga.

o. prof. Jacek Salij OP (www.teologiapolityczna.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 02.10 Wj 23, 20-23; Ps 91; Mt 18, 1-5.10

świętych Aniołów Stróżów

– wtorek, 03.10 Za 8, 20-23; Ps 87; Łk 9, 51-56
– środa, 04.10 Ne 2, 1-8; Ps 137; Łk 9, 57-62
– czwartek, 05.10 Ne 8, 1-4a. 5-6. 7b-12; Ps 19; Łk 10, 1-12
– piątek, 06.10 Ba 1, 15-22; Ps 79; Łk 10, 13-16
– sobota, 07.10 Dz 1, 12-14; Łk 1, 46-55; Łk 1, 26-38

NMP Różańcowej

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Rozpoczynamy różańcowy miesiąc październik – serdecznie zapraszamy na nabożeństwa różańcowe (codziennie pół godziny przed wieczorną Mszą św.).

■ Wieczór Uwielbienia – dziś (01.10), godz. 19.00.

W poniedziałek (02.10) wznawiamy działalność Duszpasterstwa Akademickiego – wszystkich polskich studentów zapraszamy na spotkanie o godz. 19.00 (Aula).

■ Nabożeństwo ku czci św. Józefa – pierwsza środa miesiąca (04.10). godz. 18.00.

■ Pierwszy piątek miesiąca (06.10) – adoracja i okazja do spowiedzi św. – od godz. 17.30; nabożeństwo różańcowe z litanią do Serca Jezusowego – godz. 18.00; Msza św. – godz. 18.30.

■ Pierwsza sobota miesiąca (07.10) – nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi (godz. 18.00).

■ Warsztaty Muzyki Kościelnej „Wiara i Rozum– w dniach od 13 do 15 października – w Auli św. JP II – prowadzenie: Paweł Bębenek (Kraków). Zapisy – na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy!

Katolicka Polska Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Rzymie, organizuje kursy języka polskiego (jako języka obcego) dla dzieci w wieku 5-6 lat. Informacje pod numerem telefonu – 340 149 5096 lub drogą mailową – katolickapolskaszkolarzym@gmail.com

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501) – dziś (01.10) dyżur pełni p. Anna Gajosz-Burzyńska – od godz. 9.30 do godz. 11.30 (Aula).

■ Aktualna prasa katolicka oraz kalendarze na rok 2024 – do nabycia w zakrystii.