XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 05.11.2023

XXXI  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 05.11.2023

Czytanie  I:           Ml 1, 14b – 2, 2b. 8-10;

Psalm  131:           Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie;

Czytanie II:          1 Tes 2, 7b-9. 13;

Ewangelia:           Mt 23, 1-12

               Z Ewangelii według św. Mateusza:

              Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: “Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”.

              W dzisiejszej Ewangelii Jezus pokazuje mi jak zrealizować pragnienie bycia największym. Nie krytykuje tego pragnienia, (zobacz także scenę z Jakubem i Janem Mt 20,20-28) ale ukierunkowuje. Prawdziwa wielkość ma się przejawiać w służbie. Jezus sam jest tego dobrym przykładem. Uniżył się jako Bóg stając się człowiekiem. Jako człowiek służył ludziom, głosząc im dobrą nowinę, uzdrawiając ich i wyrzucając złe duchy, a ostatecznie oddał życie, by zbawić każdego z nas. Dla mnie to wezwanie, bym w codzienności służył ludziom, których spotykam. Oddawał im swój czas i siły, na przykład wypełniając codzienne obowiązki domowe. W tej perspektywie zwykłe zmywanie naczyń, czy przewijanie dziecka sprawia, że staje się większy. Trzeba tylko otwartych oczu i codziennego nawracania się, bym widział taką perspektywę.

Grzegorz Kociuba  (bozeobietnice.blog.deon.pl)

               Jezus jest bardzo szczery z nami. Mówi otwarcie, co Mu się nie podoba, co gani, co odrzuca, czego nie aprobuje, co zubaża lub wręcz niszczy życie duchowego człowieka, oddala go od siebie samego, ale też kruszy jego przyjaźnie i rozbija więzy życia społecznego. Informuje o tym również w dzisiejszej perykopie ewangelicznej. W pierwszym rzędzie wyrzuca obłudę. Następnie poddaje krytyce chęć jawienia się, pokazywania, imponowania innym, czyli postawę próżności. Trzecią negatywną postawą jest chore upodobanie władzy. Jezus nie akceptuje żadnej z trzech postaw. (…

o. prof. Zdzisław Kijas OFMConv (www.niedziela.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 06.11 Rz 11, 29-36; Ps 69; Łk 14, 12-14
– wtorek, 07.11 Rz 12, 5-16a; Ps 131; Łk 14, 15-24
– środa, 08.11 Rz 13, 8-10; Ps 112; Łk 14, 25-33
– czwartek, 09.11 Ez 47, 1-12; Ps 46; 1 Kor 3, 9b-17; J 2, 13-22

rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

– piątek, 10.11 Rz 15, 14-21; Ps 98; Łk 16, 1-8

św. Leona Wielkiego, papieża i DK

– sobota, 11.11 Rz 16, 3-9. 16. 22-27; Ps 145; Łk 16, 9-15

św. Marcina z Tours, biskupa

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Z tyłu kościoła zostały wyłożone kartki wypominkowe. Po ich wypełnieniu, prosimy o zwrot w zakrystii. Za tych zmarłych będziemy się modlić w listopadzie w modlitwie różańcowej.

■ Wieczór Uwielbienia – dzisiaj (05.11.), godz. 19.00.

Duszpasterstwo Akademickie – poniedziałek (06.10), Aula, godz. 19.00.

Krąg Biblijny – piątek (10.11), godz. 19.30.

W najbliższą sobotę (11.11) przypada Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji zapraszamy serdecznie:

– na godz. 12.00 na wspólnie odśpiewanie – w łączności z rodakami na całym świecie – Hymnu Państwowego (kościół) oraz na akademię przygotowaną przez uczniów Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej w Rzymie (Aula)

– na godz. 18.30 – na uroczystą Mszę św. w intencji Ojczyzny (po liturgii – wspólny śpiew pieśni patriotycznych).

■ Piesza pielgrzymka polonijna do Divino Amore – w nocy z 11 na 12 listopada. Wychodzimy o północy spod rzymskiej siedziby FAO. Kończymy Mszą św. w Sanktuarium o godz. 5.00. Idziemy jako odrębna grupa polska, w eskorcie policji miejskiej. Zapraszamy do licznego udziału!

UWAGA! Jeśli w naszej wspólnocie są osoby dorosłe, które jeszcze nie przystąpiły do sakramentu bierzmowania to prosimy, aby skontaktowały się z ks. Mateuszem.

■ Poradnictwo Rodzinne (telefon: 327 566 7501) – 5 listopada: p. Anna Gajosz-Burzyńska (doradca rodzinny); 12 listopada: p. Anna Gaweł (psycholog, psychoterapeuta) – Aula, między godz. 9.30 a 11.30.

■ Katolicka Polska Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Rzymie, poszukuje pilnie nauczyciela historii! Informacje pod numerem telefonu: 340 149 5096.