Nadanie imienia Katolickiej Polskiej Szkole w Rzymie, 16.10.2021

Film: https://youtu.be/GLuC7mQpIxw

W 43. rocznicę wyboru papieża Jana Pawła II, Katolicka Polska Szkoła Podstawowa w Rzymie przyjęła go jako patrona swojej placówki. Uroczystości, w których oprócz społeczności szkolnej i przedstawicieli władz polskich w Rzymie, wziął udział także bliski przyjaciel papieża Polaka, odbyły się w polskim kościele i siedzibie szkoły w centrum Wiecznego Miasta, przy via delle Botteghe Oscure.

Za zgodą Stolicy Apostolskiej, istniejąca od września 2009 r. Katolicka Polska Szkoła Podstawowa w Rzymie przyjęła za swojego patrona św. Jana Pawła II. Uroczystość nadania szkole imienia papieża Polaka, której przewodniczył rektor polskiego kościoła ks. prał. Paweł Ptasznik, odbyła się dokładnie w 43. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. O swojej modlitwie, w tym ważnym dla wspólnoty Polaków mieszkających w Rzymie dniu, zapewnił także Ojciec Święty Franciszek.

„Jego Świątobliwość Franciszek łączy się duchowo ze wspólnotą Duszpasterstwa Polaków w diecezji rzymskiej, przeżywającą uroczystość nadania imienia św. Jana Pawła II Katolickiej Szkole Podstawowej, działającej przy Kościele św. Stanisława BM. Ojciec Święty wyraża swoją radość z faktu, że rzymska Polonia, w trosce o edukację i katolickie wychowanie młodego pokolenia, pragnie czerpać z bogactwa osobowości i nauczania św. Jana Pawła II. W setną rocznicę jego urodzin, papież napisał, że jest on niewątpliwie przykładem otwartego i kontemplacyjnego umysły, rozmiłowanego w Bogu i człowieku, w stworzeniu, historii oraz sztuce. Różnorodność zainteresowań św. Jana Pawła II sprawiła, że stał się bliski osobom różnych ras, kultur i przekonań. Niech świętość waszego patrona inspiruje nauczycieli i wychowawców, uczniów i ich rodziców do wszechstronnego osobistego rozwoju dla ubogacenia waszych rodzin oraz środowisk, w których żyjecie w Wiecznym Mieście” – można przeczytać w okolicznościowym liście, przekazanym w imieniu papieża Franciszka przez asesora Sekcji ds. Ogólnych watykańskiego Sekretariatu Stanu.

W uroczystościach, które poprowadzili uczniowie najstarszej klasy Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej w Rzymie, wzięli udział także konsul RP we Włoszech Agata Ibek-Wojtasik oraz wieloletni przyjaciel św. Jana Pawła II Marcello Bedeschi, z którymi uczniowie szkoły przeprowadzili wywiad, pytając go o wspomnienia związane z papieżem Polakiem i inspiracje płynące z wieloletniej przyjaźni.

„Nauczanie św. Jana Pawła II jest fundamentalne dla Kościoła posoborowego. Dlatego zachęcam was, którzy jesteście tak młodzi, byście zaczęli uczyć się od niego, czerpiąc od niego, krok za krokiem, drobne inspiracje” – mówił Bedeschi. Wieloletni współorganizator Światowych Dni Młodzieży nawiązał też do listu Jana Pawła II do młodych „Parati semper”, którego fragmenty uczniowie otrzymali z okazji uroczystości, przypominając, że w odróżnieniu od wielu pism, przygotowywanych przy pomocy sekretarzy, ten konkretny list papież Polak pisał własnoręcznie, dzień po dniu, starając się przekazać w nim, od serca, inspiracje dedykowane młodym ludziom.

„Do dzisiejszej uroczystości przygotowywaliśmy się przez wiele miesięcy, także w czasie pandemii. Pomysł przyjęcia św. Jana Pawła II za patrona naszej szkoły zrodził się w naszych sercach wiele miesięcy temu i tym bardziej cieszymy się, że, po długim oczekiwaniu staje się on faktem” – powiedziała na początku uroczystości dyrektor szkoły Joanna Chojnacka.

Katolicka Polska Szkoła Podstawowa istnieje w Rzymie od września 2009 r. Jej organem założycielskim i prowadzącym jest kościół św. Stanisława B.M. w Rzymie przy via delle Botteghe Oscure 15. Placówka prowadzi zajęcia w języku polskim zgodnie z uzupełniającym programem nauczania w zakresie ośmioletniej szkoły podstawowej, w oparciu o podstawę programową dla uczniów polskich uczących się za granicą. Na lekcjach języka polskiego oraz wiedzy o Polsce uczniowie mają możliwość pogłębienia znajomości języka ojczystego oraz zdobycia wiedzy z historii, geografii i kultury Polski. Z kolei cykl katechezy w klasach I-III zaliczony jest jako przygotowanie do I Komunii św. Obecnie w szkole uczy się ponad 40 uczniów. (KAI, 17.10.2021)

https://www.ekai.pl/katolicka-polska-szkola-podstawowa-przyjela-imie-sw-jana-pawla-ii/

 

Project details