Narodzenie św. Jana Chrzciciela, 24.06.2018

Narodzenie św. Jana Chrzciciela, 24.06.2018

Z Ewangelii św. Łukasza:
Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: Nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.

 

Czytanie I:

Iz 49, 1-6    

Psalm 139:

Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył

Czytanie II:

Dz 13, 22-26          
Ewangelia: Łk 1, 57-66.80    

 

„Obchodzimy dziś uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Słowa proroka Izajasza ukazują we właściwym świetle tę wielką postać biblijną, która pojawia się między Starym a Nowym Testamentem.

      W długim szeregu proroków i sprawiedliwych Izraela Jan Chrzciciel z woli Opatrzności znalazł się tuż przed Mesjaszem, aby przygotować Mu drogę, nauczając i dając świadectwo swoim życiem.

    Spośród wszystkich świętych mężczyzn i kobiet tylko narodziny Jana są upamiętnione przez święto liturgiczne. Usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu, że Pan wezwał swego sługę «już z łona matki». Wyrażenie to odnosi się w pełni do Chrystusa, ale pośrednio można je zastosować również do Jego poprzednika. Obaj przychodzą na świat dzięki specjalnej interwencji Bożej: pierwszy rodzi się z Dziewicy, drugi z kobiety starszej i bezpłodnej. Już z łona matki Jan zapowiada Tego, który objawi światu zamysł miłości Bożej.

      «Z łona mej matki wezwałeś mnie» (psalm resp.). My także możemy dziś wołać tymi słowami psalmisty. Bóg znał nas i umiłował, zanim jeszcze nasze oczy mogły podziwiać cuda stworzenia. Każdy człowiek w chwili narodzin otrzymuje ludzkie imię. Ale już wcześniej posiada imię dane mu od Boga: pod tym imieniem Bóg Ojciec zna go i miłuje od wieków i na wieki. Otrzymują je wszyscy bez wyjątku. Żaden człowiek nie jest dla Boga anonimowy! W Jego oczach wszyscy mają równą wartość: każdy jest inny, ale wszyscy są równi, wszyscy zostali powołani, aby być synami w Synu (…).

św. Jan Paweł II  (24.06.2001 r., Kijów)

+ L I T U R G I A T Y G O D N I A +

 

-poniedziałek, 25.06. 2 Krl 17, 5-8. 13-15a. 18; Ps 60; Mt 7, 1-5         
-wtorek, 26.06.   2 Krl 19, 9b-35a. 36; Ps 48; Mt 7, 6. 12-14         
-środa, 27.06.      2 Krl 22, 8-13; 23, 1-3; Ps 119; Mt 7, 15-20        
-czwartek, 28.06.     2 Krl 24, 8-17; Ps 79; Mt 7, 21-29
św. Ireneusza, biskupa i męczennika
piątek, 29.06.    Dz 12,1-11; Ps 34; 2 Tm 4,6-18; Mt 16,13-19                                          

urocz. św. Apostołów Piotra i Pawła           

-sobota, 30.06.    Lm 2, 2. 10-14. 18-19; Ps 74; Mt 8, 5-17         

                                                                                                

= O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E =

 

■ Dzisiaj o godz. 16.30 – ostatnie przed wakacjami spotkanie grupy modlitewnej Salvator.

■  W najbliższy wtorek, o godz. 19.30, w Auli Jana Pawła II odbędzie się spotkanie uczestników ostatniej pielgrzymki do Ziemi Świętej z Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem.

■ W najbliższy piątek (29 czerwca) przypada uroczystość świętych Apostolów Piotra i Pawła. Zapraszamy na Msze św. w naszym kościele: o godz. 7.15 oraz o godz. 18.30. Ze względu na uroczysty charakter tego dnia, nie obowiązują piątkowe przepisy pokutne.

■  W najbliższy piątek – biuro parafialne oraz Biuro Informacji dla Pielgrzymów – nieczynne.

Od przyszłej niedzieli (1 lipca), aż do połowy września, obowiązuje w naszym kościele wakacyjny porządek Mszy św.:

8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00.

Nie będzie Mszy świętych o godz. 7.15 oraz o 12.00 !!!

Wyjątkowo 01 .07. będzie także Msza św. o godz. 7.15.

Kancelaria Parafialna oraz Biuro Informacji Pielgrzymów, czynne będą we wspomnianym okresie: we wtorki i czwartki, od godz. 9.00 do 12.30 oraz od 16.00 do 17.30, a w poniedziałki, środy oraz piątki – w razie konieczności – bezpośrednio po wieczornej Mszy św.

■ W najbliższą niedzielę, Msza św. o godz. 11.00 sprawowana będzie w intencji Róż Różańcowych (bezpośrednio po niej – zmiana tajemnic).

■ Przypominamy, że trwa nabór do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej. Szczegółowe informacje można uzyskać u pani dyrektor Joanny Chojnackiej (340 149 50 96). Gorąco polecamy!!!

■ Młodzież zainteresowaną wyjazdem do Polski na Kongres Młodzieży Polonijnej – prosimy o kontakt z duszpasterzami! Więcej szczegółów na stronie: www.kongresmp.pl

■ Rozpoczynamy zapisy młodzieży na dwuletni kurs przygotowujący do sakramentu bierzmowania.

■ Po wakacjach pragniemy reaktywować katechezę dla dzieci pokomunijnych (zajęcia odbywałyby się raz w miesiącu). Gorąco zapraszamy!

Osoby, które zamawiały Mszę św. na 28 sierpnia lub 5 września, proszone są o pilny kontakt z zakrystią.

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 75.

 

Kościół św. Stanisława B.M. via delle Botteghe Oscure 15, 00186 Roma

Rektor – ks. prałat Paweł Ptasznik

kontakt w sprawach parafialnych:
tel. 06 679 53 47;   e-mail: parafiaroma@gmail.com

ks. Antoni Pyznar
ks. Jacek Staniek  SChr

-tel. 06 679 53 47 wewn. 213
-tel. 06 679 53 47 wewn. 212

Biuro Informacji dla Pielgrzymów:

tel. 06 679 53 47 wewn. 222

pon.-pt.: 16.00-17.30, wt. i czw.: 9.00 do 12.30

www.duszpasterstwopolakowwrzymie.com