80-lecie wybuchu II wojny światowej, 15.09.2019

Wspominając smutną rocznicę wybuchu II wojny światowej, podczas wieczornej Mszy św. modliliśmy się o pomyślność i dar pokoju dla naszej Ojczyzny i dla całego świata. Po Mszy św., w Auli Jana Pawła II, P. Janusz Kotański, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej wygłosił okolicznościowy wykład, przypominając historyczne tło napaści faszystowskich Niemiec i komunistycznej Rosji na Polskę oraz dramatyczne wydarzenia poprzedzające i następujące po 1 i 17 września 1939 r.

Project details