Sympozjum “Dzisiejszy świat woła o cywilizację życia i miłości”, 15-16.09.2018

Stowarzyszenie “Fides et Ratio”, skupiające profesorów i pracowników naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod kierunkiem prof. Marii Ryś, wraz z Duszpasterstwem przy kościele św. Stanisława B.M., przygotowało i przeprowadziło Sympozjum zorganizowane z okazji 20-lecia ogłoszenia encykliki Jana Pawła II o jedności wiary i nauki oraz 40-lecia Jego Pontyfikatu.

Project details