Uroczystość Trójcy Świętej, 27.05.2018

Uroczystość Trójcy Świętej, 27.05.2018

Słowa Ewangelii według św. Mateusza:
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

          Św. Augustyn rozpoczyna swe „Wyznania” od próby wyrażenia, kim jest dla niego Bóg. Tekst należy do najpiękniejszych opisowych definicji Boga, jakie wypracowano na przestrzeni wieków. W Uroczystość Trójcy Świętej warto w oparciu o słowa biskupa Hippony dostrzec w Bogu niewypowiedzianą tajemnicę.

            „Czymże więc jesteś, Boże mój? Tylko do Ciebie wołam, Pana Boga! Bo któż jest Bogiem oprócz Pana? Jakiż jest Bóg oprócz Boga naszego?

           O, najwyższy, najlepszy, najmożniejszy, bezgranicznie wszechmocny, najbardziej miłosierny i najsprawiedliwszy, najgłębiej ukryty i najbardziej obecny, najpiękniejszy i najsilniejszy, zawsze istniejący, a niepojęty! Niezmienny jesteś, a przemieniasz wszystko, nigdy nie nowy, nigdy nie stary, wszystko odnawiasz, a do starości wiedziesz pysznych, gdy oni o tym nie wiedzą. Zawsze działasz, zawsze trwasz w spoczynku, gromadzisz, a niczego nie potrzebujesz. Podtrzymujesz, napełniasz, osłaniasz. Wszystko stwarzasz, karmisz, prowadzisz ku doskonałości. Szukasz, a niczego Ci nie brakuje.

         Kochasz, a nie spalasz się; troszczysz się, a nie lękasz; żałujesz, a nie bolejesz; gniewasz się, a spokojny jesteś; dzieła zmieniasz, a nie zmieniasz zamysłu; przygarniasz, co napotkasz, chociaż nigdy tego nie utraciłeś. Nigdy nie jesteś ubogi, a radujesz się zyskiem. Nigdy się nie łakomisz, a żądasz pomnożenia tego, co dałeś. Daje się Tobie ponad obowiązek, abyś Ty był dłużnikiem — a któż z nas ma cokolwiek, co nie byłoby Twoje? Oddajesz długi, nic winien nie będąc. Długi darowujesz, nic nie tracąc.

         Cóż ja tu mówię, Boże mój, życie, słodyczy mego życia święta! I cóż właściwie mówią ci wszyscy, którzy o Tobie mówić usiłują! Lecz biada, jeśli się o Tobie milczy! Choćby najwięcej wtedy mówił człowiek, niemową jest”.

ks. prof. Edward Staniek    (www.mateusz.pl)

 

Czytanie    I:            Pwt 4, 32-34. 39-40                       
Psalm      33:            Szczęśliwy naród wybrany przez Pana
Czytanie  II:             Rz 8, 14-17
Ewangelia :              Mt 28, 16-20                                                                                                           

+ L I T U R G I A      T Y G O D N I A +

-poniedziałek, 28.05.           1 P 1, 3-9; Ps 111; Mk 10, 17-27     

-wtorek, 29.05.                     1 P 1, 10-16; Ps 98; Mk 10, 28-31

                                               św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy                                                          

-środa, 30.05.                        1 P 1, 18-25; Ps 147B; Mk 10, 32-45          

-czwartek, 31.05.                  So 3, 14-18; Iz 12, 2-6; Łk 1, 39-56

                                               Nawiedzenie NMP               

-piątek, 01.06.                       1 P 4, 7-13; Ps 96; Mk 11, 11-25

                                               św. Justyna, męczennika                                                      

-sobota, 02.06.                      Jud 17. 20b-25; Ps 63; Mk 11, 27-33                     

 

= O G Ł O S Z E N I A      D U S Z P A S T E R S K I E 

■ Msza św. z okazji rocznicy Pierwszej Komunii św. zostanie odprawiona dziś już o godz. 10.00 !!!

 

■ Serdeczne słowa podziękowania kierujemy pod adresem tych wszystkich osób, które przyczyniły się do przygotowania i przeprowadzenia, z naszej, polskiej strony tegorocznego FESTA DEI POPOLI!!!

 

■ W poniedziałek, o godz. 20.00, odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne dla polskich studentów.

 

■ Przypominamy, że trwa nabór do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej! Szczegółowe informacje można uzyskać u pani dyrektor Joanny Chojnackiej (340 149 50 96).

 

■ Najbliższy piątek to pierwszy piątek miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św. od godz. 17.30.

 

■ Rozpoczynamy miesiąc czerwiec, który jest poświęcony w szczególny sposób czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Gorąco zapraszamy, codziennie, na nabożeństwo czerwcowe – pół godziny przed wieczorną Mszą św.

 

■ W sobotę, 2 czerwca, odbędzie się w Genzano di Roma, tradycyjny piknik szkolny dla dzieci i rodziców z naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie.

 

■ Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do San Giovanni Rotondo (sobota, 2 czerwca; kontakt do organizatora: p. Krystyna – 329 316 5773).

 

■ W najbliższą niedzielę, 3 czerwca, obchodzimy w Rzymie uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

 

■ W niedzielę za tydzień (3 czerwca), s. dr Krystyna Szweda zaprasza na godz. 11.00 do naszej Auli, na ostatnie przed wakacjami spotkanie z cyklu „Kobiety w Biblii”.

 

■ W przyszłą niedzielę, Msza św. o godz. 12.00, będzie sprawowana w intencji Róż Różańcowych. Bezpośrednio po niej – zmiana tajemnic.

 

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 75.

kościół    św.  Stanisława    B.M.

 via delle Botteghe Oscure 15,  00186 Roma

Rektor – ks. prałat Paweł Ptasznik

kontakt w sprawach parafialnych:

tel. 06 679 53 47;   e-mail: parafiaroma@gmail.com

ks. Antoni Pyznar         –   tel. 06 679 53 47 wewn. 213

ks. Jacek Staniek  SChr  –   tel. 06 679 53 47 wewn. 212

Biuro Informacji dla Pielgrzymów:

tel. 06 679 53 47 wewn. 222

pon.-pt.: 16.00-17.30, a we wt. i czw. także od 9.00 do 12.30

www.duszpasterstwopolakowwrzymie.com