DRUGA NIEDZIELA ADWENTU, 05.12.2021

DRUGA  NIEDZIELA  ADWENTU, 05.12.2021

Czytanie   I:   Ba 5, 1-9;

Psalm    126:  Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas;

Czytanie II:   Flp 1, 4-6.8-11;

Ewangelia :   Łk 3, 1-6;

                 Z Ewangelii według św. Łukasza:

                 Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.

                 (…) Każdy Adwent otwiera nam drogę do przeżywania po raz kolejny w naszym życiu Tajemnicy Odkupienia. Ta tajemnica rozpoczyna się od zapowiedzi i oczekiwania na przyjście Syna Bożego w ludzkim ciele. Przed nami adwentowe Msze święte roratnie, rekolekcje, spotkanie z Bożym Słowem, adwentowa spowiedź, a także różne dzieła miłosierdzia. Nie „prześpijmy” więc tego Adwentu. Pan jest blisko i chce nas umacniać i przemieniać swoją obecnością. Adwentowe otwarcie na przychodzącego Zbawiciela zachęca nas do spojrzenia na nasze problemy, ale także na sprawy Polski i świata, z perspektywy wiary w Boga. Dlatego dziękuję wszystkim, którzy w niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata odpowiedzieli na mój apel i wsparli materialnie działania Caritas przy naszej wschodniej granicy. Jestem głęboko przekonany, że obronę naszej granicy możemy połączyć z ewangeliczną wrażliwością na cierpienie bliźnich. Jak czytamy w komunikacie z ostatniego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski: „nie ma sprzeczności w równoczesnym obowiązku obrony naszych granic i wsparciu dla tych, którzy stali się ofiarami tej trudnej sytuacji” (19 listopada 2021). W tym czasie papież Franciszek zaprasza nas do włączenia się w Synod, którego hasłem są słowa „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Jego celem jest budowanie Kościoła bardziej synodalnego, czyli takiego, w którym wszyscy „idziemy razem”. Tym razem Synod ma ogarnąć swoim zasięgiem cały świat, a więc przekroczyć nawet poziom synodów kontynentalnych. Na pierwszym, diecezjalnym etapie Synodu, chcemy rozmawiać ze sobą, wsłuchując się wzajemnie w nasze obawy i nadzieje związane z tym, na ile dzisiaj na tej drodze rzeczywiście jesteśmy razem w kontekście Kościoła lokalnego, czyli w obrębie własnej wspólnoty, duszpasterstwa i parafii. Mamy też zamiar przyjrzeć się naszym relacjom z innymi osobami i środowiskami. Pragniemy również rozmawiać o przyszłości, podejmując refleksję nad tym, jak dalej iść tą drogą w poczuciu większego szacunku, wzajemnego słuchania i współpracy. Serdecznie zapraszam i zachęcam wszystkich do włączenia się w prace Synodu, postrzegam go bowiem jako zaproszenie do wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego kierowany dziś do Kościoła, aby go odnowić, umocnić i uczynić bardziej ewangelicznym. (…)

  abp Stanisław Gądecki (List pasterski na Adwent 2021 r.)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 06.12 Iz 35, 1-10; Ps 85; Łk 5, 17-26
– wtorek, 07.12 Iz 40, 1-11; Ps 96; Mt 18, 12-14

św. Ambrożego, biskupa i DK

środa, 08.12 Rdz 3, 9-15.20; Ps 98; Ef 1,3-12; Łk 1, 26-38

uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

– czwartek, 09.12 Iz 41, 13-20; Ps 145; Mt 11, 11-15
– piątek, 10.12 Iz 48, 17-19; Ps 1; Mt 11, 16-19
– sobota, 11.12 Syr 48, 1-4.9-11; Ps 80; Mt 17, 10-13

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

W naszym kościele obowiązuje limit osób uczestniczących w Mszach św. – 32 osoby. Prosimy usilnie, by zachowywać dotychczasowe wymogi bezpieczeńsrtwa sanitarnego. UWAGA: Msza św. o godz. 11.00 jest zarezerwowana dla grupy komunijnej.

■ Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

■ Przez cały adwent zapraszamy do udziału w tradycyjnych RORATACH – w każdy wtorek i czwartek o godz. 18.30.

DZIŚ przy naszym kościele, odbywa się KIERMASZ KSIĄŻEK. Można je nabyć za symboliczną cenę. Dochód zostanie przeznaczony na zakup strojów dla Zespołu Tańców Ludowych POLONUS. Zapraszamy!!!

■ Poradnictwo Rodzinne (kontakt: 327 566 7501) – w nowym pomieszczeniu przy ulicy Botteghe Oscure 17 (obok Biura Parafialnego), w niedziele, między godz. 9.30 a 11.30. Dzisiaj (05.12) dyżur pełni p. Andrea Sconosciuto (prawnik), a za tydzień (12.12) – p. Anna Gaweł (psycholog, psychoterapeuta).

■ W poniedziałek (06.12) zapraszamy wszystkich polskich studentów na kolejne spotkanie formacyjne w Auli Jana Pawła II. Początek o godz. 19.00.

■ W środę 8 grudnia przypada obowiązkowa uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia Msze św. w naszym kościele o godz.: 7.15, 10.00, 12.00 i 18.00.

■ W najbliższy piątek (10.12), o godz. 19.30, odbędzie się Krąg Biblijny.

■ Fundacja im. Rodziny Ulmów SOAR serdecznie zaprasza do wysłuchania Psalmów ,,Pokoju i Pojednania”. Koncert odbędzie się 14 grudnia 2021 r. o godz. 19.30 w Teatrze Brancaccio w Rzymie.  Głównym przesłaniem koncertu będzie apel o pokój na całym świecie. Przy wejściu do teatru będą weryfikowane certyfikaty szczepienia. Wstęp także dla ozdrowieńców. Możliwość rejestracji na stronie internetowej: https://forms.gle/ZNgfkR99t8tFUXG96

■ W opłatki na stół wigilijny można zaopatrzyć się w zakrystii naszego kościoła.

■ W zakrystii można nabyć kalendarze na rok 2022, a także aktualną prasę katolicką („Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Miłujcie się”).