DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA, 02.09.2018

DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA, 02.09.2018

Czytanie I:    Pwt 4, 1-2. 6-8

Psalm  15:    Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie

Czytanie II:   Jk 1, 17-18. 21b-22. 27

Ewangelia:   Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23

Słowa Ewangelii według św. Marka:

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: “Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?” Odpowiedział im: “Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji”. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: “Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”.

■       ■       ■       ■       ■

Niezwykle ciekawe jest zastrzeżenie prawne postawione przez Mojżesza po ogłoszeniu Narodowi Wybranemu Boskiego prawa: „Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie”. Mojżesz bowiem wiedział, że jednym z najczęściej stosowanych wybiegów zmierzających do uchylenia prawa jest jego zniekształcenie — albo przez lekceważenie któregoś z przepisów, albo przez dodawanie nowych. W tym drugim wypadku przepisy dodane usuwają w cień już obowiązujące, a pośrednio dowodzą, że prawo otrzymane nie jest doskonałe, skoro należy je uzupełniać nowymi przepisami. Jezus przybył i postanowił usunąć wysoką górę przepisów ludzkich, którymi uczeni w Piśmie i faryzeusze tak przysłonili prawo Boskie, że nawet nakazy dekalogu można było uchylić. Prawo Boskie jest doskonałe. Nie należy się zastanawiać, jak je interpretować, względnie jak je ominąć, lecz jak je wykonać. Człowiek może być szczęśliwy jedynie ściśle wypełniając prawo Boskie. Słowo Boga skierowane do nas ma zawsze na uwadze nasze dobro. Nie należy z Bogiem dyskutować, należy zamienić Jego słowa w czyn. Dostrzega to Apostoł Jakub, gdy upomina: „Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie”. Dyskusje na temat Boskiego prawa trzeba rozpoczynać od jasnego ustalenia, w jakiej mierze sami dyskutujący to prawo, zwłaszcza prawo dekalogu, zachowują. Jeśli tego nie czynią, to dyskusja jest sensowna jedynie wówczas, gdy stawiają pytanie: co mamy uczynić, by od dziś to prawo zachować? Wszelkie inne dyskusje zmierzające najczęściej do usprawiedliwienia naruszenia prawa, są stratą czasu. (…)

Ks. Edward Staniek

+ LITURGIA  TYGODNIA +

– poniedziałek, 03.09. 1 Kor 2, 1-5; Ps 119; Łk 4, 16-30

św. Grzegorza Wielkiego, papieża i DK

– wtorek, 04.09. 1 Kor 2, 10b-16; Ps 145; Łk 4, 31-37
– środa, 05.09. 1 Kor 3, 1-9; Ps 33; Łk 4, 38-44
– czwartek, 06.09. 1 Kor 3, 18-23; Ps 24; Łk 5, 1-11
– piątek, 07.09. 1 Kor 4, 1-5; Ps 37; Łk 5, 33-39
– sobota, 08.09. Mi 5, 1-4a; Ps 96; Rz 8, 28-30; Mt 1, 1-23

święto Narodzenia NMP

 

= OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE =

28 sierpnia, w godzinach wieczornych, zmarł wieloletni Rektor kościoła św. Stanisława w Rzymie oraz opiekun polskiej emigracji, KSIĄDZ ARCYBISKUP SZCZEPAN WESOŁY. Pogrzeb odbędzie się 10 września, w Katowicach. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym!

■ Od niedzieli, 15 września, powracamy do zwykłego układu Mszy św. niedzielnych.

■ Ksiądz Antoni prosi o pilny kontakt wszystkich kandydatów do bierzmowania. Zajęcia katechetyczne dla tej grupy zostaną wznowione w niedzielę 15 września.

■ Przypominamy, że trwa nabór do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej. Szczegółowe informacje można uzyskać u pani dyrektor Joanny Chojnackiej (340 149 50 96). Gorąco polecamy!!!

■ Stowarzyszenie „Le Rondini”, we współpracy z Ambasadą RP przy Stolicy Apostolskiej oraz Duszpasterstwem przy kościele św. Stanisława, ogłasza konkurs wiedzy na temat św. Stanisława Kostki z okazji 450. rocznicy jego śmierci. Zapraszamy do udziału dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Regulamin i formularze z pytaniami można odebrać i złożyć w zakrystii lub w biurze parafialnym.

■ W sobotę, 8 września, w Bazylice Matki Bożej Śnieżnej (Piazza di S. Maria Maggiore 42), o godz. 20.00, odbędzie się rzymska prezentacja Mszy F-dur Józefa M.K. Poniatowskiego, w wykonaniu orkiestry symfonicznej.

■ W dniach 15 i 16 września zapraszamy wszystkich do udziału w sympozjum organizowanym przy naszym kościele przez Stowarzyszenie Fides et Ratio – „Dzisiejszy świat woła o cywilizację życia i miłości”. Rozpoczęcie w sobotę o godz. 16.00, w Auli św. Jana Pawła II.

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 25.