DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA, 21.10.2018

DWUDZIESTA  DZIEWIĄTA  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 21.10.2018

Czytanie   I:   Iz 53, 10-11;

Psalm    33:    Okaż swą łaskę ufającym Tobie;

Czytanie II:   Hbr 4, 14-16;

Ewangelia:    Mk 10, 35-45;

           Słowa Ewangelii według św. Marka:

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: „Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”. On ich zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?” Rzekli Mu: „Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”. Jezus im odparł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?” Odpowiedzieli Mu: „Możemy”. Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane”. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: „Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu”.

                     ■       ■       ■       ■       ■

               Wielu podchodzi do Boga nie z prośbą, lecz z żądaniem. Rzecz się ma podobnie jak w kawiarni, gdzie gość przy stoliku prosi kelnera, ale jego prośba jest żądaniem. Kelner ma obowiązek spełnić tę prośbę, a gość ma prawo stawiać żądania. Przeniesienie tej postawy na Boga to poważne nieporozumienie. (…) Z Ewangelii dowiadujemy się, że nawet Bóg nie traktuje człowieka jak chłopca na posyłki (…) lecz traktuje go jak przyjaciela. Tymczasem człowiek ma tendencje do sprowadzania Boga do roli swego sługi. Rodzi się więc ta tendencja w sercu nadętym pychą. Człowiekowi się wydaje, że im częściej wydaje rozkazy, tym jest ważniejszy. Im więcej ludzi jest do jego dyspozycji, tym większa jest jego wartość. Sny o wielkości łączą się z reguły z rzeszą wielbicieli, dumą sukcesu, rozgłosem i podziwem. Człowiek jednak nigdy nie będzie sobą, jeśli stara się realizować życie w garniturze o dwa numery dla niego za dużym. Prawdziwa wielkość umie zająć właściwe miejsce. (…) Nasze modlitwy przypominają żądanie synów Zebedeusza. Chcemy, by Bóg spełnił naszą wolę. Chcemy wymusić na Nim, by swoją wolę dostosował do naszej. Śmieszny jest człowiek, który podchodzi do Boga z żądaniem. Zdradza w tym swoją głupotę. Gdyby pamiętał, kim jest Bóg, nigdy nie uczyniłby takiego nietaktu. Pokora polega na dobrowolnym zajęciu tego miejsca, jakie Bóg nam wyznaczył. Św. Augustyn napisał trafnie: „gdzie pokora, tam majestat”. Miejsce wyznaczone nam przez Boga jest zawsze otoczone majestatem Jego autorytetu. Ten, kto je dobrowolnie zajmie, odkrywa na nim swoją prawdziwą wielkość.

ks. Edward Staniek

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A  +

– poniedziałek, 22.10. Ef 2, 1-10; Ps 100; Łk 12, 13-21

św. Jana Pawła II, papieża

– wtorek, 23.10. Ef 2, 12-22; Ps 85; Łk 12, 35-38
– środa, 24.10. Ef 3, 2-12; Iz 12, 2-6; Łk 12, 39-48
– czwartek, 25.10. Ef 3, 14-21; Ps 33; Łk 12, 49-53
– piątek, 26.10. Ef 4, 1-6; Ps 24; Łk 12, 54-59
– sobota, 27.10. Ef 4, 7-16; Ps 122; Łk 13, 1-9

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej, pieszej pielgrzymki do Divino Amore!!!

■ Przyjmujemy jeszcze zapisy młodzieży, która rozpoczyna dwuletni cykl przygotowania i przystąpi do bierzmowania w r. 2020.

■ Dzisiaj, o godz. 19.00,  w Auli św. Jana Pawła II odbędzie się koncert Danieli i Raffaelli Sabatini – z okazji 40. rocznicy wyboru kard. Wojtyły na Stolicę Piotrową. Zapraszamy!

 

■ Z okazji 40. rocznicy wyboru papieża Jana Pawła II, ojcowie franciszkanie, serdecznie zapraszają do udziału w Eucharystii w dniu 27 października (sobota) o godz. 18.30 w Bazylice Świętych Dwunastu Apostołów (Piazza dei Ss. Apostoli 51). Celebracji będzie przewodniczył Ks. Kardynał Giovanni Battista Re.  Po Mszy św. zostanie pobłogosławione popiersie św. Jana Pawła II – dar p. Tomasza Sobisza,  artysty rzeźbiarza z Polski.

UWAGA: wyjazd do Orvieto, Bolseny i Bagnoregio – w przyszłą niedzielę (28.10.), spod TEATRO MARCELLO, punktualnie o godz. 07.00 !

■ W niedzielę za tydzień (28.10.), o godz. 10.00, zostanie odprawiona Msza św. w intencji rodzin. Po Eucharystii – zapraszamy na spotkanie w Auli.

■ Jak co roku, 1 listopada, organizujemy autokarowy wyjazd na Monte Cassino. Chętni mogą zapisywać się w zakrystii. Koszt: 15 euro.

■ Z tyłu kościoła (na bocznych ołtarzach) wyłożone są już kartki wypominkowe. Proszę czytelnie je wypisac i oddać w zakrystii.

■ W zakrystii można już nabywać kolorowe kalendarze ścienne na rok 2019 (z wizerunkami papieża Franciszka oraz św. Jana Pawła II), a także najnowszy numer dwumiesięcznika „Miłujcie się”.

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 25.