DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA, 30.09.2018

DWUDZIESTA  SZÓSTA  NIEDZIELA ZWYKŁA, 30.09.2018

Czytanie  I:    Lb 11, 25-29;

Psalm   19:     Nakazy Pana są radością serca;

Czytanie II:   Jk 5, 1-6;

Ewangelia:    Mk 9, 38-43. 45. 47-48

Słowa Ewangelii według św. Marka:

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie”.

■       ■       ■       ■       ■

         To aż dziw bierze, jak nie chcemy wziąć na serio tej wypowiedzi Jezusa. Ona jest (…) konkretna. Kamień młyński u szyi, aby już nigdy utopiony nie wrócił do życia, aby nikogo nie zgorszył. Lepsza dla niego śmierć, niż obciążenie sumienia zgorszeniem. Co za niesamowita odpowiedzialność! (…)

Świat staje się zły głównie drogą zgorszenia. Ono czasem działa na zasadzie szoku, częściej jednak na zasadzie trucizny muchomora sromotnika.

Gdy się go spożywa, człowiek o tym nie wie, ale po pewnym czasie jego działanie jest już śmiercionośne. Chrystus w trosce o dobro gorszyciela powiada: „Byłoby lepiej uwiązać kamień młyński. ..”. Rzecz jasna chodzi tu o to, by nie dopuścić do zgorszenia. Jezus nie wzywa do mordowania gorszycieli. Nie tak należy rozumieć Jego słowa. Jezus wzywa, by do zgorszenia nie dopuścić (…).Gorszyciela wzywa do nawrócenia i do wzięcia odpowiedzialności za popełnione zło. Kto zgorszył jednego człowieka winien, życie poświęcić dobrym dziełom, by budować ludzi swoim przykładem, by ratować, gdy wchodzą na niewłaściwą drogę. Kto stał się błędnym drogowskazem, niech tak ustawi swe życie, by wszystkim wskazywać drogę dobra, sprawiedliwości, szczęścia. Słowa Jezusa o kamieniu młyńskim uwiązanym u szyi winny z racji swej (…) ostrości dotrzeć do świadomości każdego człowieka i sparaliżować każdy ruch, gest, słowo, które może uczynić gorszym drugiego człowieka. (…)

                                                                                                                                                            ks. Edward Staniek

 + L I T U R G I A        T Y G O D N I A  +

– poniedziałek, 01.10. Hi 1, 6-22; Ps 17; Łk 9, 46-50

św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i DK

– wtorek, 02.10. Wj 23, 20-23; Ps 91; Mt 18, 1-5. 10

św. Aniołów Stróżów

– środa, 03.10. Hi 9, 1-12. 14-16; Ps 88; Łk 9, 57-62
– czwartek, 04.10. Hi 19, 21-27; Ps 27; Łk 10, 1-12

św. Franciszka z Asyżu

– piątek, 05.10. Oz 2, 16b. 17. 21-22; Ps 103; J 19, 31-37

św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

– sobota, 06.10. Hi 42, 1-3. 5-6. 12-17; Ps 119; Łk 10, 17-24

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dziś, w czasie Eucharystii o godz. 12.00, 28-osobowa grupa młodzieży z naszej wspolnoty, przyjmie sakrament bierzmowania. GRATULUJEMY!

W przyszłą niedzielę (7.10.) kończymy definitywnie zapisy dzieci, które pragną w przyszłym roku przystąpić do Pierwszej Komunii św.

■ Przyjmujemy zapisy młodzieży, która rozpoczyna dwuletni cykl przygotowania i przystąpi do bierzmowania w r. 2020.

■ Wznawiamy lekcje religii dla dzieci pokomunijnych (chodzi o dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii w latach 2016-2018). Zapisy w zakrystii – do końca tygodnia!

■ Rozpoczynamy różańcowy miesiąc październik. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa różańcowe (połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu) – w dni powszednie o godz. 18.00, a w niedziele o godz. 17.30.

■ W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św. – od godz. 17.30.

■ W sobotę (6.10.) o godz. 17.15, zapraszamy wszystkich ministrantów na pierwszą powakacyjną zbiórkę!

■ Również w sobotę (6.10) o godz. 19.15, zapraszamy lektorki i lektorów z naszej wspólnoty na spotkanie formacyjne.

■ W nocy z 20 na 21 pażdziernika, gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w dorocznej, pieszej pielgrzymce Polonii rzymskiej do sanktuarium maryjnego Divino Amore.

■ W ostatnią niedzielę października (28.10.), organizujemy, pod kierunkiem ks. Jacka, jednodniową pielgrzymkę do Orvieto, Bolseny oraz Bagnoregio. Cena: 30 euro (w tym autokar, przewodnik, bilety wstępu). Zapisy w zakrystii. Zapraszamy!

■ Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymki do: San Giovanni Rotondo (13.-14.10.), Neapolu (4.11.), Collevalenzy (25.11.) oraz Loreto (8.12.). Organizatorem tych wyjazdów jest p. Krystyna Ligęzka (tel. 3293165773).

■ Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej (w zakrystii).

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 25.