Dziesiąta Niedziela Zwykła, 10.06.2018

Dziesiąta Niedziela Zwykła, 10.06.2018

Słowa Ewangelii według św. Marka:
Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: „Odszedł od zmysłów”. A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: „Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy”. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: „Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego”. Mówili bowiem: „Ma ducha nieczystego”. Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: „Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie”. Odpowiedział im: „Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?” I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką”.

Czytanie    I:            Rdz 3, 9-15                                       

Psalm    130:            Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia

Czytanie  II:             2 Kor 4, 13 – 5, 1                            

Ewangelia  :             Mk 3, 20-35     

                  (…) Jezus jako doskonały znawca taktyki zła przypomina, że skuteczna walka z nim może być prowadzona jedynie w ten sposób, by dostać w ręce przywódcę. Dopiero gdy on zostanie „związany”, dom jego będzie można ograbić. Innymi słowy, walka ze złem musi być doskonale zaprogramowana. Trzeba zło pokonać w samym jego źródle. Kto opanuje źródło, ma w ręku całą rzekę.

                 Form zła na świecie jest wiele. Wystarczy wspomnieć alkoholizm. Ktokolwiek walczy o uratowanie człowieka topiącego się w kieliszku, musi mieć na uwadze nie tylko tego tonącego, ale owego mocarza, który miliony ludzi czyni swoimi niewolnikami. Rozpoznanie jego twarzy, zlokalizowanie jego domu, przygotowanie skutecznej wyprawy przeciw niemu — oto zbawcze zadanie chrześcijaństwa. Podobnie rzecz się przedstawia z narkomanią, z podnoszącą się falą pornografii itp.

             Rozmowa z Jezusem na temat potęgi zła i metod jego działania stanowi jeden z istotnych elementów ewangelicznej formacji. Belzebub ma tysiące twarzy i ciągle różnymi demonami zniewala ludzi.

               Ktokolwiek stanie do walki z nim licząc na własne siły — przegra. Jedynie uczestnicząc w walce po stronie Jezusa, może liczyć na zwycięstwo. Często jednak trzeba je okupić własną krwią. Kto jednak jest świadom wartości, o które prowadzi walkę, wie, że w niej można płacić nawet życiem.

ks. Edward Staniek    (www.mateusz.pl)

+ L I T U R G I A      T Y G O D N I A +

 

-poniedziałek, 11.06.           Dz 11, 21b-26; 13, 1-3; Ps 98; Mt 10, 7-13

                                                św. Barnaby, apostoła            

-wtorek, 12.06.                      1 Krl 17, 7-16; Ps 4; Mt 5, 13-16

                                                bł. 108 męczenników II wojny św.    

-środa, 13.06.                         1 Krl 18, 20-39; Ps 16; Mt 5, 17-19

                                                św. Antoniego z Padwy, prezbitera i DK

-czwartek, 14.06.                  1 Krl 18, 41-46; Ps 65; Mt 5, 20-26

                                                bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika     

-piątek, 15.06.                       1 Krl 19, 9a. 11-16; Ps 27; Mt 5, 27-32      

-sobota, 16.06.                       1 Krl 19, 19-21; Ps 16; Mt 5, 33-37            

 

 

= O G Ł O S Z E N I A      D U S Z P A S T E R S K I E =

 

■ Dziś w czasie Mszy św. o godz. 12.00 świętujemy złoty jubileusz życia zakonnego s. Zenony Migdalskiej.

 

■ Dzisiaj od godz. 16.30 – spotkanie grupy modlitewnej Salvator.

 

■ Również dzisiaj, o godz. 19.00, w naszej Auli, odbędzie się prezentacja książki o. Zdzisława Kijasa OFM Conv. pt. “Nawet szarość jaśnieje”. ZAPRASZAMY!

 

■ W poniedziałek, na godz. 20.00, zapraszamy studentów na kolejne spotkanie formacyjne.

 

■ Przypominamy, że trwa nabór do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej. Szczegółowe informacje można uzyskać u pani dyrektor Joanny Chojnackiej (340 149 50 96). Gorąco polecamy!!!

 

■ W najbliższy piątek, o godz. 20.00,  zapraszamy na wspólną adorację eucharystyczną, przygotowaną przez członków chóruGaudium Poloniae.

 

■ W niedzielę za tydzień, bezpośrednio po Mszy św. o godz. 18.00, ks. Antoni zaprasza uczestników pielgrzymki do Fatimy na spotkanie popielgrzymkowe.

 

■ Młodzież zainteresowaną wyjazdem do Polski na Kongres Młodzieży Polonijnej (27.07 – 5.08.2018) – prosimy o kontakt z dusz­pasterzami! Więcej szczegółów na stronie: www.kongresmp.pl

 

■ Polecamy najnowsze numery „Gościa Niedzielnego”, „Niedzieli” oraz „Miłujcie się” – do nabycia w zakrystii.

 

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 75.

 

 

kościół    św.  Stanisława    B.M.

 via delle Botteghe Oscure 15,  00186 Roma

Rektor – ks. prałat Paweł Ptasznik

kontakt w sprawach parafialnych:

tel. 06 679 53 47;   e-mail: parafiaroma@gmail.com

ks. Antoni Pyznar         –   tel. 06 679 53 47 wewn. 213

ks. Jacek Staniek  SChr  –   tel. 06 679 53 47 wewn. 212

Biuro Informacji dla Pielgrzymów:

tel. 06 679 53 47 wewn. 222

pon.-pt.: 16.00-17.30, a we wt. i czw. także od 9.00 do 12.30

www.duszpasterstwopolakowwrzymie.com