Ur. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 03.06.2018

Ur. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 03.06.2018

Słowa Ewangelii według św. Marka:
W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: „Gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali Ci spożywanie Paschy?” I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: „Idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas”. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, a tam znaleźli wszystko, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: „Bierzcie, to jest Ciało moje”. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: „To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym”. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej.

 

■       ■       ■       ■       ■       ■       ■       ■       ■       ■

Pan Jezus bardzo kochał Apostołów, musiał jednak wracać do Ojca. Nie mógł już dłużej pozostać na ziemi. Odchodząc chciał jednak tym, których kochał, zostawić pamiątkę. Jako Bóg był w o wiele szczęśliwszej sytuacji niż my wszyscy. Mógł znaleźć jakiś inny sposób pozostania z tymi, których kochał. I oczywiście, jak każdy z nas na Jego miejscu, Chrystus z tego prawa skorzystał. Dla tych, których ukochał, pozostawił pamiątkę, a jest nią On sam.

Dziwną przyjął postać — stał się Chlebem. To zrozumiałe, chciał być tak blisko, jak to jest tylko możliwe. Chciał być na co dzień, jak pokarm. Chciał być potrzebny jak chleb.

Eucharystię można zrozumieć tylko jako gest miłości. Taką pamiątkę mógł wymyślić tylko Bóg, i to Bóg, który ukochał człowieka miłością ponad wszelką miarę.

Wspominamy dzisiaj dzień naszej pierwszej Komunii świętej. Wspomnijmy wszystkie następne Komunie święte i spróbujmy za nie podziękować Chrystusowi. Wspomnijmy Wieczernik i wszystkie Komunie święte, rozdane na całej kuli ziemskiej od tamtego momentu, aż do tej chwili. Dziś, w uroczystość Bożego Ciała, podziękujmy Bogu za Jego wprost niepojętą miłość do nas, za miłość, która stała się chlebem.

ks. Edward Staniek    (www.mateusz.pl)

Czytanie    I:           Wj 24, 3-8                             
Psalm  116B:           Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana
Czytanie  II:            Hbr 9, 11-15
Ewangelia :             Mk 14, 12-16. 22-26

 

+ L I T U R G I A      T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 04.06.   2 P 1, 2-7; Ps 91; Mk 12, 1-12

– wtorek, 05.06.            2 P 3, 12-15a. 17-18; Ps 90; Mk 12, 13-17

św. Bonifacego, biskupa i męczennika

– środa, 06.06.               2 Tm 1, 1-3. 6-12; Ps 123; Mk 12, 18-27

– czwartek, 07.06.         2 Tm 2, 8-15; Ps 25; Mk 12, 28b-34

– piątek, 08.06.              Oz 11, 1-9; Iz 12, 2-6; Ef 3, 8-19; J 19, 31-37

urocz. Najśw. Serca Pana Jezusa

– sobota, 09.06.              Iz 61, 9-11; 1 Sm 2, 1. 4-8abcd; Łk 2, 41-51

Niepokalanego Serca NMP

 

= O G Ł O S Z E N I A      D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom pielgrzymki do Divino Amore za obecność, świadectwo wiary, zaangażowanie oraz włożony trud!

■ Rozpoczęliśmy miesiąc czerwiec, który jest poświęcony w szczególny sposób czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Gorąco zapraszamy, codziennie, na nabożeństwo czerwcowe – pół godziny przed wieczorną Mszą św.

■ W poniedziałek, na godz. 20.00, zapraszamy wszystkich polskich studentów na spotkanie formacyjne.

■ Przypominamy, że trwa nabór do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej! Szczegółowe informacje można uzyskać u pani dyrektor Joanny Chojnackiej (340 149 50 96).

■ W najbliższy piątek (8 czerwca) przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msze św. w naszym kościele o godz. 7.15 oraz 18.30. Tego dnia (ponieważ jest to uroczystość) nie obowiązują piątkowe przepisy pokutne. Tego samego dnia ulicami centrum historycznego Rzymu przejdzie procesja eucharystyczna, na która gorąco zapraszamy. Najpierw sprawowana będzie Eucharystia w pobliskim kościele parafialnym S. Maria in Portico in Campitelli (godz. 18.30), a następnie wyruszy procesja, która zakończy się uroczystym błogosławieństwem przy kościele San Salvatore in Lauro. Szczególnie zachęcamy dzieci komunijne i rocznicowe, aby włączyły się w tę procesję w swoich strojach komunijnych.

■ 9 czerwca (sobota) – zakończenie roku szkolnego dla uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 9.30.

■ W przyszłą sobotę (9 czerwca) zapraszamy wszystkich ministrantów na specjalne spotkanie o godz. 17.00 !!!

■ W najbliższą sobotę (9 czerwca) o godz. 19.30 będzie miało miejsce kolejne spotkanie dla lektorów z naszej wspólnoty. Obecność obowiązkowa!

■ Również w przyszłą sobotę gościć będziemy na wieczornej Mszy św. orkiestrę młodzieżową ze Świętej Góry pod Gostyniem (po Eucharystii krótki koncert na dziedzińcu kościoła – zapraszamy!)

■ W niedzielę za tydzień, tegoroczne dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami udają się na pielgrzymkę dziękczynną do sanktuarium Matki Bożej „ad Rupes” w Castel Sant’Elia.

■ Również w niedzielę 10 czerwca, o godz. 19.00, Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie i Duszpasterstwo Polaków przy kościele św. Stanisława w Rzymie zapraszają na prezentację drugiej części powieści o życiu i działalności założycielek Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Będzie to rozmowa o powołaniu, poświęceniu i codziennej drodze ku świętości na kanwie książki o. Zdzisława Kijasa „Nawet szarość jaśnieje”. Oprócz autora w spotkaniu wezmą udział s. M. Chiara Wudzińska, elżbietanka oraz Katarzyna Pollok. Spotkanie poprowadzi ks. dr Andrzej Dobrzyński.

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 75.

 

 

kościół    św.  Stanisława    B.M.

 via delle Botteghe Oscure 15,  00186 Roma

Rektor – ks. prałat Paweł Ptasznik

kontakt w sprawach parafialnych:

tel. 06 679 53 47;   e-mail: parafiaroma@gmail.com

ks. Antoni Pyznar         –   tel. 06 679 53 47 wewn. 213

ks. Jacek Staniek  SChr  –   tel. 06 679 53 47 wewn. 212

Biuro Informacji dla Pielgrzymów:

tel. 06 679 53 47 wewn. 222

pon.-pt.: 16.00-17.30, a we wt. i czw. także od 9.00 do 12.30

www.duszpasterstwopolakowwrzymie.com