II NIEDZIELA WIELKANOCNA, 11.04.2021

II  NIEDZIELA  WIELKANOCNA, 11.04.2021

Czytanie   I:   Dz 4, 32-35;

Psalm    118:  Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny;

Czytanie II:   1 J 5, 1-6;

Ewangelia :   J 20, 19-31;

                  Z Ewangelii według św. Jana:

                  Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: “Pokój wam!” A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: “Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: “Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: “Widzieliśmy Pana!” Ale on rzekł do nich: “Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: “Pokój wam!” Następnie rzekł do Tomasza: “Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: “Pan mój i Bóg mój!” Powiedział mu Jezus: “Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 12.04. Dz 4, 23-31; Ps 2; J 3, 1-8
– wtorek, 13.04. Dz 4, 32-37; Ps 93; J 3, 7b-15
– środa, 14.04. Dz 5, 17-26; Ps 34; J 3, 16-21
– czwartek, 15.04. Dz 5, 27-33; Ps 34; J 3, 31-36

św. Marka Ewangelisty

– piątek, 16.04. Dz 5, 34-42; Ps 27; J 6, 1-15
– sobota, 17.04. Dz 6, 1-7; Ps 33; J 6, 16-21

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Jak można zauważyć, na swoje miejsce w bocznych ołtarzach kościoła powróciły odrestaurowane obrazy „Św. Jadwiga Śląska” Szymona Czechowicza i „Wskrzeszenie Piotrowina” Tadeusza Kuntze – Konicza. W minionych miesiącach były wystawiane w Muzeum Narodowym w Krakowie, jako główne eksponaty wystawy zatytułowanej „Geniusz baroku. Szymon Czechowicz (1689–1775)”.

Obrazy zostały odrestaurowane dzięki dotacji rządowej, uzyskanej za pośrednictwem Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA. Całkowity koszt renowacji wyniósł 22 440 euro. W ramach składki na ten cel, przeprowadzonej w naszym kościele, uzyskaliśmy kwotę 724 euro. Ofiarodawcom raz jeszcze serdecznie dziękujemy!

Udział we Mszach św. niedzielnych (limit: 32 osoby), należy koniecznie zgłosić wcześniej telefonicznie (380 647 7127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00). Można to uczynić także poprzez SMS. Msza św. o godz. 11.00 jest zarezerwowana dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców.

■ W dzisiejszą II Niedzielę Wielkanocną, zwaną również Niedzielą Białą, kończymy oktawę uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego i jednocześnie obchodzimy święto Bożego Miłosierdzia.

■ Zapraszamy dziś na nieszpory o godz. 17.30.

■ O godz. 19.00 rozpocznie się dziś w naszym kościele kolejny Wieczór Uwielbienia – przeprowadzona zostanie transmisja online.

■ W tym tygodniu biuro czynne tylko w czwartek (9.00-12.30 oraz 16.00-17.30).

■ Poradnictwo Rodzinne – w czwartek (19.15-20.30) a także w przyszłą niedzielę (9.30-11.30; kontakt: 327 566 7501).

■ W najbliższy piątek (16.04.) członkowie chóru Gaudium Poloniae zapraszają na wspólną adorację eucharystyczną. Początek o godz. 20.00.

■ Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.

■ Z tyłu kościoła wyłożone zostały gotowe formularze autodeklaracji, potrzebnych do dozwolonego poruszania się w tzw. strefie czerwonej w granicach miasta Rzym, by móc dotrzeć do naszego kościoła. Jest tam już naniesiona odpowiednia adnotacja.

■ Możliwość uzyskania wsparcia finansowego dla różnych grup pracowniczych – www.regione.lazio.it