II NIEDZIELA ZWYKŁA, 20.01.2019

II  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 20.01.2019

Czytanie   I:   Iz 62, 1-5;

Psalm    96:    Pośród narodów głoście chwałę Pana;

Czytanie II:   1 Kor 12, 4-11;

Ewangelia:    J 2, 1-11;

Słowa Ewangelii według św. Jana:

            W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: „Nie mają wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?” Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

 

           O czym mówi to wydarzenie? Jego centrum stanowi oblubieńcza miłość, która zjednoczyła nowożeńców. Miłość ta, potwierdzona przed Bogiem, staje się fundamentem małżeńskiej jedności i rodzinnej wspólnoty. Wesele w Kanie mówi także o społecznej radości jaką budzi widok szczęśliwego małżeństwa. Owszem zarysowuje troski, jakie może, a nawet musi, przynieść codzienna rzeczywistość, ale pokazuje, że dzięki wstawiennictwu Maryi i działaniu Chrystusa Jej Syna troski tę mogą znaleźć takie rozwiązanie, że staną się świadectwem Bożej łaskawości. A wszystko to dzięki temu, że jak czytamy „zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów” (J 2,2).

             Moi Drodzy! Jeżeli pragniecie, ażeby tajemnica Kany Galilejskiej miała znaczenie również dla Was, by łaska tamtego dnia trwała w Was i wydawała owoce szczęścia – zaproście Jezusa! Zaproście Go do Waszych serc, do Waszych rodzin. Niech będzie pierwszym Gościem Waszych radości i trosk. Co dnia Go zapraszajcie, co dnia Go zapraszajcie razem z Maryją pod dach Waszego domu. Gdzie On gości, gdzie gości Jezus, tam jest pokój i prawdziwe wesele! Zawierzcie Mu: On Was nie opuści.

              Jeszcze jedno zdanie, które musicie zapamiętać. Są to słowa Matki Bożej, która tak mówi do sług weselnych: cokolwiek wam rzecze to czyńcie. Ja to dzisiaj powtarzam do Was: cokolwiek Wam rzecze On, Chrystus, to czyńcie – niech zawsze On będzie z Wami.

św. Jan Paweł II   (Lednica 2002 r.)

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 21.01. Hbr 5, 1-10; Ps 110; Mk 2, 18-22

św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

– wtorek, 22.01. Hbr 6, 10-20; Ps 111; Mk 2, 23-28
– środa, 23.01. Hbr 7, 1-3. 15-17; Ps 110; Mk 3, 1-6
– czwartek, 24.01. Hbr 7, 25–8, 6; Ps 40; Mk 3, 7-12

św. Franciszka Salezego, biskupa i DK

– piątek, 25.01. Dz 22, 3-16; Ps 117; Mk 16, 15-18

Nawrócenie św. Pawła

– sobota, 26.01. Tt 1, 1-5; Ps 96; Łk 10, 1-9

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania i przeprowadzenia wczorajszego koncertu charytatywnego „Dzieci – dzieciom”. W szczególny sposób staropolskie „Bóg zapłać” składamy na ręce hojnych ofiarodawców!!!

■ Dziś, o godz. 11.00, odbędzie się w Auli spotkanie z s. Krystyną, w ramach cyklu „Kobiety w Biblii”.

■ Dzisiaj, od godz. 16.30 – adoracja dla grupy modlitewnej Salvator.

■ Od 20 do 27 stycznia gościć będzie w kościele św. Alfonsa (Via Merulana) zespół ewangelizacyjny z Koszalina z ks. Rafałem Jarosiewiczem, organizatorem m.in. rekolekcji na Stadionie Narodowym (szczegółowy program na plakacie w przedsionku kościoła!).

■ Jutro (21.01.), odbędzie się, o godz. 19.30., kolejne formacyjne spotkanie dla polskich studentów.

■ W najbliższą sobotę (26.01.) zapraszamy na koncert kolęd, przygotowany przez chór Gaudium Poloniae oraz uczniów klasy skrzypiec p. Ewy Augustynowicz. Początek o godz. 19.15.

■ W przyszłą niedzielę (27.01.) o godz. 10.00 zostanie odprawiona Msza św.  w intencji rodzin, po której zapraszamy na tradycyjne spotkanie w Auli.

■ Spotkanie wspólnoty Mężczyzn św. Józefa odbędzie się również w niedzielę, 27 stycznia. Początek o godz. 16.00 w naszej Auli. Serdecznie zapraszamy!

■ Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie, zaprasza na spotkanie poświęcone zmianom w przepisach dotyczących możliwości użytkowania pojazdów zarejestrowanych w innym państwie członkowskim UE. Odbędzie się ono 31 stycznia, o godz. 17.00, w sali Tevere siedziby Regione Lazio (Via Cristoforo Colombo 212).

■ W zakrystii można nabyć polską prasę katolicką.

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 338 466 47 25).