IV NIEDZIELA WIELKANOCNA, 25.04.2021

IV  NIEDZIELA  WIELKANOCNA, 25.04.2021

Czytanie   I:   Dz 4, 8-12;

Psalm    118:  Kamień wzgardzony stał się fundamentem;

Czytanie II:   1 J 3, 1-2;

Ewangelia :   J 10, 11-18;

                 Z Ewangelii według św. Jana:

                Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”.

               8 grudnia ubiegłego roku, z okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła powszechnego, rozpoczął się specjalny Rok jemu poświęcony. (…) Święty Józef nie zadziwiał, nie był obdarzony szczególnymi charyzmatami, nie wydawał się wyjątkowy w oczach tych, którzy go spotykali. Nie był sławny i nie zwracał na siebie uwagi: Ewangelie nie odnotowują ani jednego jego słowa. A jednak, poprzez swoje zwyczajne życie, uczynił coś niezwykłego w oczach Boga. Bóg patrzy na serce  i w św. Józefie rozpoznał serce ojca, zdolne do dawania i odradzania życia w codzienności. Do tego zmierzają powołania: do rodzenia i odradzania życia każdego dnia. Pan pragnie kształtować serca ojców, serca matek: serca otwarte, zdolne do wielkiego zaangażowania, hojne w dawaniu siebie, współczujące w pocieszaniu smutków i mocne, aby umacniać nadzieje. Tego właśnie potrzebuje kapłaństwo i życie konsekrowane, zwłaszcza dzisiaj, w czasach naznaczonych słabością i cierpieniem, także z powodu pandemii, która rodzi niepewność i lęk, co do przyszłości i samego sensu życia. Święty Józef wychodzi nam na spotkanie ze swoją łagodnością, jako święty z sąsiedztwa; jednocześnie jego mocne świadectwo może wyznaczyć nam kierunek na naszej drodze.

Ojciec św. Franciszek    (Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 26.04. Dz 11, 1-18; Ps 42; J 10, 1-10
– wtorek, 27.04. Dz 11, 19-26; Ps 87; J 10, 22-30
– środa, 28.04. Dz 12, 24-13, 5a; Ps 67; J 12, 44-50
– czwartek, 29.04. 1 J 1, 5-2, 2; Ps 103; Mt 11, 25-30

św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i DK

– piątek, 30.04. Dz 13, 26-33; Ps 2; J 14, 1-6
– sobota, 01.05. Dz 13, 44-52; Ps 98; J 14, 7-14

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Udział we Mszach św. niedzielnych (limit: 32 osoby), należy koniecznie zgłosić wcześniej telefonicznie (380 647 7127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00). Można to uczynić także poprzez SMS. Msza św. o godz. 11.00 jest zarezerwowana dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców.

■ Zapraszamy dziś na nieszpory o godz. 17.30.

■ Poradnictwo Rodzinne – w czwartek (19.15-20.30; kontakt: 327 566 7501), a także w przyszłą niedzielę (02.05.; godz. 9.30-11.30;  p. Anna Gaweł – psycholog, psychoterapeuta).

■ W związku z trwającym Rokiem św. Józefa, 1 maja ropoczynamy peregrynację ikony św. Józefa w mieszkaniach i domach czlonków naszej wspólnoty! Dana osoba czy rodzina odbiera ikonę w niedzielę – przez cały tydzień może się przy niej modlić – a w sobotę (lub w innym dogodnym terminie) po Mszy o godz. 18.30 – oddaje ikonę. Będzie przygotowany też specjalny modlitewnik na tę okazję. Na konkretne terminy należy zapisywać się pod numerem telefonu: 380 647 7127 lub w biurze parafialnym.

■ W sobotę nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz. 18.00.

Przez cały miesiąc maj, codziennie w naszym kościele, pół godzimy przed wieczorną Mszą św. – nabożeństwo majowe.

■ W przyszłą niedzielę (02.05.) Msza św. o godz. 12.00 zostanie odprawiona w intencji członków Żywego Różańca. Bezpośrednio po liturgii – zmiana tajemnic.

■ Zapraszamy serdecznie na kolejny Wieczór Uwielbienia – w przyszłą niedzielę (02.05.) o godz. 19.00 (konieczne wcześniejsze zapisy).

UWAGA: rozpoczynamy nabór uczniów do naszej Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej, na rok szkolny 2021/2022. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. dyrektor Joanną Chojnacką (340 149 5096).

■ Możliwość uzyskania wsparcia finansowego dla różnych grup pracowniczych – szczegóły:  http://www.regione.lazio.it