IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 14.03.2021

IV  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU, 14.03.2021

Czytanie   I:               2 Krn 36, 14-16.19-23;

Psalm    137:              Kościele święty, nie zapomnę ciebie;

Czytanie II:               Ef 2, 4-10;

Ewangelia :               J 3, 14-21;

                 Z Ewangelii według św. Jana:

                Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”.

               Aż sześć par przeciwieństw pojawia się w dzisiejszym pouczeniu Pana Jezusa. Wyliczmy, bo to pomoże nam zrozumieć dzisiejszą Ewangelię: zginąć – mieć życie wieczne, być potępionym – być zbawionym, wierzyć w Jednorodzonego Syna Bożego i nie wierzyć w Niego, umiłować ciemność – umiłować światło, dopuszczać się nieprawości i spełniać wymagania prawdy, nienawidzić światła – zbliżać się do światła. Pan Jezus używa tych przeciwieństw, żeby pokazać, że oddalenie od Boga człowiekowi – to mało powiedzieć – szkodzi, ale go niszczy, przekreśla sens naszego życia; w oddaleniu od Boga człowiek marnuje samego siebie. I odwrotnie: zbliżenie się do Boga to uratowanie się od bezsensu, to ocalenie tego, co najważniejsze, to otwieranie się na życie wieczne. Jednak Pan Jezus nie mówi: „Wobec tego zbliżajcie się, kochani, do Boga, a ocalicie samych siebie”. Kiedy ktoś jest bardzo chory, nie ma sił nawet na to, żeby pójść do lekarza. Taka właśnie była sytuacja duchowa ludzkości. Wskutek oddalenia od Boga byliśmy pogrążeni w bezsensie i do tego stopnia pozbawieni sił duchowych, że zginęlibyśmy, gdyby Boski Lekarz sam nie przyszedł do nas. Na szczęście jednak „tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Dopiero w świetle tej miłości Boga do ludzi możemy jako tako zrozumieć samych siebie. Możemy zrozumieć, co to znaczy być człowiekiem i jak wielka jest ludzka godność. Człowiek to ktoś tak ważny, że sam Bóg go kocha i chce nas mieć przyjaciółmi na wieczność. (…)

o. prof. Jacek Salij OP (www.teologiapolityczna.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 15.03. Iz 65, 17-21; Ps 30; J 4, 43-54
– wtorek, 16.03. Ez 47, 1-9, 12; Ps 46; J 5, 1-16
– środa, 17.03. Iz 49, 8-15; Ps 145; J 5, 17-30
– czwartek, 18.03. Wj 32, 7-14; Ps 106; J 5, 31-47
piątek, 19.03. 2 Sm 7, 4-16; Ps 89; Rz 4, 13-22; Mt 1, 16-24a

urocz. św. Józefa, Oblubieńca NMP

– sobota, 20.03. Jr 11, 18-20; Ps 7; J 7, 40-53

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Udział we Mszach św. niedzielnych (limit: 32 osoby), należy koniecznie zgłosić wcześniej telefonicznie (380 647 7127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00). Można to uczynić także poprzez SMS. Msza św. o godz. 11.00 jest zarezerwowana dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców.

Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania! Okazja do spowiedzi św. w języku polskim istnieje codziennie przy naszym kościele, a także w Bazylikach: św. Piotra, św. Jana na Lateranie oraz Santa Maria Maggiore.

■ Poradnictwo Rodzinne – dzisiaj od godz. 9.30 do godz. 11.30 oraz w czwartek między godz. 19.15 a 20.30 – dyżur pełni p. Anna Gajosz-Burzyńska (pedagog, doradca rodzinny; 327 566 7501). W przyszłą niedzielę (21.03.) dyżurować będzie p. Anna Gaweł (psycholog, psychoterapeuta; 349 819 0574).

■ W najbliższy piątek, 19 marca, przypada liturgiczna uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Zapraszamy na specjalne nabożeństwo o godz. 18.00 oraz na Mszę św. na godz. 18.30 (obowiązują zapisy!). Tego dnia nie obowiązuje wstrzemięźliwośc od pokarmow mięsnych.

■ W piątek, 19 marca, członkowie chóru Gaudium Poloniae, zapraszają na godz. 20.00, na comiesięczną adorację eucharystyczną (zapisy).

■ W najbliższą niedzielę (21.03.) – spotkanie formacyjne dla studentów (10.00). Wcześniej zapraszamy na Mszę św. (9.00).

■ Nabożeństwa Drogi Krzyżowej – w piątki, bezpośrednio po wieczornej Mszy św. – początek o godz. 19.15 (obowiązują zapisy – zarówno na piątkową Mszę św., jak i na nabożeństwo).

■ We wszystkie niedziele Wielkiego Postu zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym (obowiązują zapisy). Początek o godz. 17.15. Również transmisja online (Facebook).

■ POLECAMY: rzymska edycja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej 2021 –szczegóły: www.facebook.com/Roma.EDK

■ Władze miejskie Rzymu oferują bony towarowe dla rodzin potrzebujących:

                www.comune.roma.it/web/it/bandoconcorso.page?contentid=BEC745901