NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, 10.01.2021

NIEDZIELA  CHRZTU  PAŃSKIEGO, 10.01.2021

Czytanie   I:   Iz 55, 1-11;

Psalm Iz 12:  Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia;

Czytanie  II:  1 J 5, 1-9;

Ewangelia :   Mk 1, 7-11;

                 Z Ewangelii według św. Marka:

                 Jan Chrzciciel tak głosił: “idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: “Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”.

                 Według zgodnego świadectwa ewangelicznego to, co wydarzyło się nad Jordanem, stanowi początek publicznej misji Jezusa i Jego objawienia jako Mesjasza, Syna Bożego. Jan głosił «chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów» (Łk 3, 3). Pośród rzeszy grzeszników, którzy przychodzą się ochrzcić, pojawia się Jezus. Jan rozpoznaje Go i nazywa niewinnym Barankiem, który gładzi grzechy świata (por. J 1, 29), aby doprowadzić całą ludzkość do jedności z Bogiem. Ojciec wyraża swoje upodobanie w umiłowanym Synu, który staje się sługą posłusznym aż do śmierci, i przekazuje Mu moc Ducha, aby mógł wypełniać misję Mesjasza-Zbawiciela. Z pewnością Jezus posiada Ducha od momentu swego poczęcia (por. Mt 1, 20; Łk 1, 35), jednak w chrzcie na nowo otrzymuje wylanie Ducha, namaszczenie Ducha Świętego, co potwierdza św. Piotr w przemówieniu w domu Korneliusza: «Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu» (por. Dz 10, 38). To namaszczenie jest wywyższeniem Jezusa «w oczach Izraela jako Mesjasza, to znaczy namaszczonego Duchem Świętym»; jest prawdziwym wywyższeniem Jezusa jako Chrystusa i Zbawiciela (por. Dominum et Vivificantem, 19). Od kiedy Jezus zamieszkał w Nazarecie, Maryja i Józef widzieli Jego wzrastanie w latach, mądrości i łasce (por. Łk 2, 40; 2, 51) pod kierunkiem Ducha Świętego, który w Nim działał. Nad Jordanem zapoczątkowane zostają czasy mesjańskie – zaczyna się nowa faza w historycznej egzystencji Jezusa. Chrzest w Jordanie jest niejako «preludium» tego, co nastąpi później. Jezus staje wśród grzeszników, by ukazać im miłosierne oblicze Ojca. Zanurzenie się w rzece Jordan jest figurą i antycypacją «chrztu» w wodach śmierci, podczas gdy głos Ojca, który ogłasza Go umiłowanym Synem, zapowiada chwałę zmartwychwstania.

 św. Jan Paweł II (3 czerwca 1998 r.)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 11.01. Hbr 1, 1-6; Ps 97; Mk 1, 14-20
– wtorek, 12.01. Hbr 2, 5-12; Ps 8; Mk 1, 21-28
– środa, 13.01. Hbr 2, 14-18; Ps 105; Mk 1, 29-39
– czwartek, 14.01. Hbr 3, 7-14; Ps 95; Mk 1, 40-45
– piątek, 15.01. Hbr 4, 1-5. 11; Ps 78; Mk 2, 1-12
– sobota, 16.01. Hbr 4, 12-16; Ps 19; Mk 2, 13-17

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne rezygnujemy, z praktykowanej tradycyjnie w tym czasie, wizyty duszpasterskiej, zwanej „kolędą”. Jeśli warunki na to pozwolą, będzie mogła się ona odbyć w późniejszym terminie.

■ Dzisiejszą Niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się w Kościele liturgiczny okres Bożego Narodzenia.

■ W tym tygodniu Kancelaria Parafialna czynna normalnie.

■ W najbliższy piątek (15.01.), członkowie chóru Gaudium Poloniae, zapraszają serdecznie na wspólnotową adorację eucharystyczną. Początek o godz. 20.00. Obowiązują zapisy.

Udział we Mszach św. niedzielnych (limit: 24 osoby), należy koniecznie zgłosić wcześniej telefonicznie  (pod numerem telefonu: 380 6477127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00). Można to uczynić także poprzez sms.

■ Ukazał się pierwszy tom monumentalnego dzieła, ukazującego w sposób profesjonalny historię naszego kościoła. Jest to książka autorstwa ks. dr. Dariusza Radziechowskiego pt. „Karol Wojtyła w polskim kościele i hospicjum św. Stanisława w Rzymie”. Do nabycia w naszej zakrystii, w cenie 10 euro. POLECAMY!

■ Kalendarze na rok 2021 oraz aktualna prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.