NIEDZIELA PALMOWA, 28.03.2021

NIEDZIELA  PALMOWA, 28.03.2021

Czytanie   I:               Iz 50, 4-7;

Psalm     22:               Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?;

Czytanie II:               Flp 2, 6-11;

Ewangelia :               Mk 14, 1–15, 47;

                 Z Ewangelii według św. Marka:

                Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, Jezus posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: «Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem»”. Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich: „Co to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę?” Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im. Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki zielone ścięte na polach. A ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: „Hosanna. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach.”.

                 Pełna nazwa dzisiejszej niedzieli brzmi: Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej. W jednym dniu wspominamy jakże niepodobne do siebie wydarzenia: uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy i Jego Mękę. Ewangeliści – św. Marek nie jest w tym odosobniony – zaświadczają, że Chrystus bardzo pragnął udać się do Jerozolimy, gdzie miało wszystko się wypełnić, że właściwie całe Jego życie zmierzało do tej jedynej Paschy, do Jego przejścia ze śmierci do zmartwychwstania. Spoglądamy zatem na wydarzenia wjazdu do Jerozolimy i Chrystusową mękę jak na jedno wydarzenie. Nie zatrzymujemy się na tryumfalnym wjeździe, gdyż ten sam tłum, co krzyczał Hosanna, zawoła Na krzyż z Nim. Wsłuchując się zaś w Markowy opis męki Pańskiej, pamiętamy o słowach setnika: „Prawdziwie, ten był Synem Bożym”. Najpełniejsze zrozumienie tych wydarzeń podsuwa nam dzisiejsza liturgia, kiedy podczas kolekty modliliśmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu; daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu. W tym też duchu odczytujmy dzisiejszą ewangelię.

ks. dr Krzysztof Filipowicz (www.mateusz.pl)

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 29.03. Iz 42, 1-7; Ps 27; J 12, 1-11
– wtorek, 30.03. Iz 49, 1-6; Ps 71; J 13, 21-33.36-38
– środa, 31.03. Iz 50, 4-9a; Ps 69; Mt 26, 14-25
– czwartek, 01.04. Wj 12,1-14; Ps 116B; 1 Kor 11,23-26; J 13, 1-15
– piątek, 02.04. Iz 52, 13-53, 12; Ps 31; Hbr 4, 14-5, 9;

J 18, 1-19, 42

– sobota, 03.04. –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dzisiejszą Niedzielą Palmową Męki Pańskiej rozpoczynamy obchody WIELKIEGO TYGODNIA.

S P O W I E D Ź     P R Z E D Ś W I Ą T E C Z N A:

            –poniedziałek, wtorek, środa (ks. gość):  godz. 17.30 – 19.00

■ L   I   T   U   R   G   I   A:

-Wielki Czwartek (rozpoczęcie Triduum Paschalnego) – Msza Wieczerzy Pańskiej – godz. 19.00

-Wielki Piątek (dzień postu ścisłego; pierwszy piątek miesiąca) – Liturgia Męki Pańskiej – godz. 19.00

-WIGILIA  PASCHALNA (sobota) – godz. 19.30

-Niedziela Wielkanocna – 7.15, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 i 18.00  (nieszpory o godz. 17.30)

-Poniedziałek Wielkanocny – 8.00, 10.00, 12.00 i 18.00

W Wielki Piątek zostanie też odprawione nabożeństwo Drogi Krzyżowej – o godz. 15.00.

Na wszystkie ceremonie – od Wielkiego Czwartku do Poniedziałku Wielkanocnego włącznie – trzeba wcześniej się zapisać drogą telefoniczną lub poprzez sms (380 647 7127). Zapisy rozpoczniemy w  poniedziałek, od godz. 16.00!

■ W bieżącym tygodniu biuro czynne tylko we wtorek.

Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny („święconka”) –  w Wielką Sobotę, na dziedzińcu przy kościele św. Stanisława (wejście z bocznej ulicy, Via dei Polacchi 23) – od godz. 9.00 do godz. 17.00 (mniej więcej co pół godziny).

■ W Niedzielę Zmartwychwstania (04.04.), Msza św. o godz. 12.00, zostanie odprawiona w intencji członków Żywego Różańca. Po liturgii – zmiana tajemnic.

■ Poradnictwo Rodzinne – kontakt: 327 566 7501.

■ Zachęcamy do nabywania (w zakrystii) i lektury prasy katolickiej.

■ Z tyłu kościoła wyłożone zostały gotowe formularze autodelaracji, potrzebnych do dozwolonego poruszania się w tzw. strefie czerwonej w granicach miasta Rzym, by móc dotrzeć do naszego kościoła. Jest tam już naniesiona odpowiednia adnotacja.

■ REGION LAZIO oferuje konkretne wsparcie finansowe dla różnych grup pracowniczych – szczegóły:

www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=documentazioneDettaglio&id=57230