NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY, 26.12.2021

NIEDZIELA  ŚWIĘTEJ  RODZINY, 26.12.2021

Czytanie   I:   1 Sm 1, 20-22. 24-28;

Psalm     84:   Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twym domu;

Czytanie II:   1 J 3, 1-2. 21-24;

Ewangelia :   Łk 2, 41-52;

                 Z Ewangelii według św. Łukasza:

                 Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: “Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz on im odpowiedział: “Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

            (…) Święta Rodzino – Rodzino tak ściśle złączona z tajemnicą, którą rozważamy w dniu Narodzin Pana, niech Twój przykład kieruje rodzinami na całym świecie! Synu Boży, który pojawiłeś się między nami w cieple domu rodzinnego, spraw, aby wszystkie rodziny mogły się rozwijać w miłości i przyczyniać się do dobra ludzkości poprzez oddanie się wiernej i owocnej jedności, szacunek wobec życia i dążenie do braterskiej solidarności ze wszystkimi ludźmi. Naucz je zatem odrzucać samolubstwo, kłamstwo i niepohamowaną żądzę zysku. Dzieciątko Jezus, osusz łzy dzieci! Troszcz się o starych i chorych! Spraw, aby ludzie odłożyli broń i złączyli się w powszechnym uścisku. Skłoń wszystkich ludzi, miłosierny Jezu, do zburzenia murów wzniesionych przez nędzę i bezrobocie, przez niewiedzę i obojętność, przez dyskryminację i nietolerancję. To Ty, Boże Dziecko z Betlejem, ocalasz nas, wybawiając od grzechu. To Ciebie, który jesteś jedynym i prawdziwym Zbawicielem, ludzkość po omacku poszukuje. Boże pokoju, darze pokoju dla całej ludzkości, przyjdź i zamieszkaj w sercu każdego człowieka i w każdej rodzinie. Bądź naszym pokojem i naszą radością!

św. Jan Paweł II  (www.paulus.org.pl)

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 27.12 1J 1, 1-4; Ps 97; J 20, 2-8

św. Jana, apostoła i ewangelisty

– wtorek, 28.12 1 J 1, 5-2, 2; Ps 124; Mt 2, 13-18

św. Młodzianków, męczenników

– środa, 29.12 1 J 2, 3-11; Ps 96; Łk 2, 22-35
– czwartek, 30.12 1 J 2, 12-17; Ps 96; Łk 2, 36-40
– piątek, 31.12 1 J 2, 18-21; Ps 96; J 1, 1-18
– sobota, 01.01.2022 Lb 6, 22-27; Ps 67; Ga 4, 4-7; Łk 2, 16-21

urocz. Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

W naszym kościele obowiązuje limit osób uczestniczących w Mszach św. – 32 osoby. Przypominamy o obowiązku zachowywania  wymogów bezpieczeństwa sanitarnego.

■ W naszej wspólnocie trwa peregrynacja ikony świętego Józefa. W tym tygodniu gościć ją będzie rodzina Burzyńskich.

■ Do  niedzieli 9 stycznia włącznie – zarówno w niedziele jak i w dni świąteczne – będą dostępne dla chętnych salki parafialne (w piwnicy). Należy zachować obowiązujące przepisy sanitarne (wstęp dla posiadaczy green-passów).

■ W tym tygodniu Kancelaria Parafialna będzie nieczynna. Bilety na audiencję papieską można odebrać w zakrystii.

■ W liturgiczne wspomnienie św. Jana, apostoła i ewangelisty (27.12), wieczorna Msza św. o godz. 18.30, w połączeniu z obrzędem błogosławieństwa wina.

■ W ostatni dzień roku kalendarzowego, w piątek 31 grudnia, zapraszamy na uroczyste nabożeństwo dziękczynne o godz. 18.00. Odśpiewamy wspólnie hymn TE DEUM, jako wyraz wdzięczności za cały mijający rok – w ten sposób, przy zachowaniu pozostałych warunków – można uzyskać odpust zupełny. Po nabożeństwie, o godz. 18.30 – Msza święta.

W Nowy Rok (01.01) przypada obowiązkowa uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze św. w naszym kościele będą sprawowane o godz. 8.30, 10.00, 11.00, 12.00 i o 18.00. Na godz. 17.30 zapraszamy na nieszpory.  Tego dnia nie będzie Mszy o godz. 7.15!!!

UWAGA !!! Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, począwszy od niedzieli 2 stycznia, niedzielny układ Mszy św. w naszym kościele będzie wyglądał następująco: godz. 7.15, 8.30, 10.00, 11.00, 12.00 i 18.00.

■ W przyszłą niedzielę (02.01) Msza św. o godz. 12.00 zostanie odprawiona w intencji członków Róż Różańcowych. Po liturgii – zmiana tajemnic.

■ W pierwszą niedzielę stycznia (02.01) zapraszamy na koljeny Wieczór Uwielbienia (godz. 19.00). Przypominamy o konieczności wcześniejszych zapisów!

■ Wielkie „Bóg zapłać” za pomoc dla chorego Fabiana. W trakcie parafialnego spotkania opłatkowego zebrano kwotę 207,30 euro.

■ Dobrowolne zgłoszenia na tzw. „kolędę” (wizytę duszpasterską) przyjmujemy w zakrystii.

W zakrystii można nabyć jeszcze kalendarze na rok 2022.

■ Prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.

■ Poradnictwo Rodzinne (kontakt: 327 566 7501).