NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY, 30.12.2018

NIEDZIELA  ŚWIĘTEJ  RODZINY, 30.12.2018

Czytanie   I:   1 Sm 1, 20-22. 24-28;

Psalm     84:   Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twym domu;

Czytanie II:   1 J 3, 1-2. 21-24;

Ewangelia:    Łk 2, 41-52;

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

           Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz on im odpowiedział: „Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

 

          Trwając w zadumie nad ubogim żłóbkiem, wpatrujemy się w pogodne twarze Dzieciątka Jezus, Maryi i Józefa. W naszych domach przeżywamy tajemnicę Bożego Narodzenia, która prowadzi każdego człowieka do podstawowego pytania o miłość. Ojciec posyła do nas swojego Syna, aby zaświadczył o miłości i głosił Ewangelię o Bogu bogatym w miłosierdzie. (…) Liturgia słowa prowadzi nas dzisiaj do odkrywania rodzinnego szczęścia. Jego źródłem są wzajemne relacje otwarte na obecność Boga i drugiego człowieka. Wspólna modlitwa, posiłek przy jednym stole, rodzinne świętowanie sprawiają, że odkrywamy radość bycia ze sobą i dla siebie. Niestety wielu rodziców ze smutkiem stwierdza, że nie mają czasu ani dla współmałżonka, ani dla swoich dzieci. Brak rozmowy, wspólnego spędzania wolnego czasu często skutkuje nieufnością i załamaniem się relacji rodzinnych. Nie można tworzyć trwałej wspólnoty, jeżeli brakuje zrozumienia i szacunku. Wyrażają się one w uważnym słuchaniu drugiego, w chęci pomocy i podjęciu odpowiedzialności każdego z członków rodziny za powierzone mu obowiązki. (…) Wiemy jednak dobrze, że wzajemny szacunek nie wystarczy do tworzenia relacji rodzinnych. Każdy człowiek potrzebuje miłości i jest zdolny do jej realizacji. Jak przypomniał Sobór Watykański II w dokumencie Gaudium et spes, człowiek „[…] nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego” (Gaudium et spes, 24). Ten, kto kocha, nie musi się niczego obawiać, bo rozumie, że tylko poprzez dar z siebie może zapewnić drugiej osobie szczęście.

 List Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny – 2015 r.

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 31.12. 1 J 2, 18-21; Ps 96; J 1, 1-18
wtorek, 01.01. Lb 6, 22-27; Ps 67; Ga 4, 4-7; Łk 2,16-21

uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

– środa, 02.01. 1 J 2, 22-28; Ps 98; J 1, 19-28

św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i DK

– czwartek, 03.01. 1 J 2, 29-3,6; Ps 98; J 1, 29-34
– piątek, 04.01. 1 J 3, 7-10; Ps 98; J 1, 35-42
– sobota, 05.01. 1 J 3, 11-21; Ps 100; J 1, 43-51

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dziś obchodzimy święto Świętej Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa.

■ Dzisiejsza Msza św. o godz. 10.00 zostanie odprawiona  w intencji rodzin oraz małżeństw z naszej wspólnoty, obchodzących  w tym roku swoje jubileusze. Bezpośrednio po Eucharystii zapraszamy na spotkanie do Auli.

■ Jutro, w ostatni dzień roku kalendarzowego, zapraszamy na Mszę św. na godz. 18.30, połączoną ze specjalnym nabożeństwem dziękczynnym.

1 stycznia (Nowy Rok) to uroczystość  Świętej Bożej Rodzicielki. W tę obowiązkową uroczystość Msze św. w naszym kościele zostaną odprawione o godz. 8.30, 10.00, 12.00 oraz 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 7.15 oraz 11.00!

■ Najbliższy piątek to pierwszy piątek miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz okazja do spowiedzi św. – od godz. 17.30. Przed Mszą św. – nabożeństwo ku czci Bożego Serca.

■ Rozpoczęliśmy duszpasterskie odwiedziny wiernych zwane „kolędą”. Karty zgłoszeniowe są wyłożone na bocznych ołtarzach.

■ W sobotę, 5 stycznia, zapraszamy wszystkich lektorów na godz. 18.00, na spotkanie w Auli.

■ W sobotę, 5 stycznia, nasz parafialny chór Gaudium Poloniae, zaprasza serdecznie, bezpośrednio po wieczornej Mszy św., na koncert polskich kolęd.

■ W przyszłą niedzielę (06.01.) obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego. Na każdej Mszy będzie miał miejsce obrzęd błogosławienia kredy i kadzidła.  Po Mszy św. o godz. 12.00 – zmiana tajemnic dla członków Żywego Różańca.

■ Również 6 stycznia (niedziela) zapraszamy na kolejny Wieczór Uwielbienia w naszym kościele. Rozpoczęcie o godz. 19.00.

■ Wszystkich pragnących zasilić szeregi tworzącego się Zespołu Tańców Ludowych, zapraszamy na spotkanie organizacyjne i pierwszą próbę (z p. instruktor Hanną Korkozowicz), w sobotę, 12 stycznia 2019 r., o godz. 19.00, w Auli Jana Pawła II.

■ To już ostatni dzwonek, aby nabyć w zakrystii kalendarze  na rok 2019 !!!

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 338 466 47 25).