Prezentacja książki Jacka Mycielskiego “Elementarz dla rodziców” 10.12.2017

Autor przedstawił kulisy powstania książki, która jest zapisem doświadczeń ojca i dziadka w niełatwym dziele wychowywania dzieci tak, żeby i w dzieciństwie i w dorosłym życiu były szczęśliwe. Zaprezentował główne myśli, jakie chciał zawrzeć w tym podręczniku dla rodziców, jak również przykłady zachowań i reakcji w rodzinie, które mają ponadczasowe zastosowanie.
Project details

Leave a Reply

Your email address will not be published.