Spotkanie noworoczne w Ambasadzie, 22.01.2017

Spotkanie noworoczne w Ambasadzie przy Stolicy Apostolskiej dla uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie

Uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie byli gośćmi Ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej Janusza Kotańskiego i jego Małżonki Anny w siedzibie Ambasady  przy via dei Delfini w Rzymie. W związku z okolicznością, że 154 lata temu, 22 stycznia, rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, największy w historii polski zryw narodowy, właśnie to Powstanie oraz znaczenie wspólnego kolędowania i spotkań opłatkowych dla naszych pradziadów w tamtych trudnych czasach było tematem pierwszej części programu artystycznego przegotowanego przez uczniów. Po części historycznej duszpasterz Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie ks. Jacek Staniek SChr wygłosił krótką katechezę. Po symbolicznym przełamaniu się opłatkiem z zebranymi Pan Ambasador zaprosił gości na poczęstunek.

Project details

Leave a Reply

Your email address will not be published.