Uroczystość wręczenia odznaczenia Orła Białego ks. abp. Szczepanowi Wesołemu, 5.05.2018

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał ks. abp. Szczepanowi Wesołemu najwyższe polskie odznaczenie: Order Orła Białego. Wręczenie zostało poprzedzone Mszą św. w intencji Księdza Arcybiskupa pod przewodnictwem abp. Edwarda Nowaka, który wygłosił też okolicznościowe kazanie. W siedzibie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, wobec zgromadzonych przedstawicieli duchowieństwa i środowisk polonijnych, odznaczenie wręczył min. Adam Mariusz Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, który w krótkim przemówieniu podkreślił wielkie zasługi Księdza Arcybiskupa w podtrzymywaniu nie tylko wiary, ale również ducha polskości pośród Polaków rozsianych w różnych zakątkach świata.

Szczegóły projektu

Leave a Reply

Your email address will not be published.