SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA, 22.VII.2018

SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA, 22.VII.2018

Z Ewangelii św. Marka:
Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: “Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco”. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.

Czytanie I:

Jr 23, 1-6

Psalm 23:

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Czytanie II:

Ef 2, 13-18
Ewangelia: Mk 6, 30-34

Jednym z najprostszych sprawdzianów prawdziwej miłości jest troska o odpoczynek osoby kochanej. Jak długo mąż dostrzega zmęczenie żony, jak długo interesuje się jej samopoczuciem, tak długo autentycznie kocha. Z chwilą gdy zabraknie zainteresowania jej zmęczeniem, mamy znak niezawodny, że jego miłość obumiera. Rzecz jasna nie chodzi tu jedynie o pytanie: „jak się czujesz, kochanie”, choć i ono jest ważne. Ten, kto kocha, intuicyjnie wyczuwa, na jakim zapasie sił podejmuje trud dnia lub kończy go osoba kochana. Istota zaś tego zainteresowania polega na tym, że natychmiast spieszy z pomocą i gotów jest organizować godziny wytchnienia. Bywa, że trzeba to czynić kosztem własnego czasu, własnych sił, ale zawsze jest to czyn radosny, czyn prawdziwej miłości.

Chrystus objawia nam miłość zatroskaną o odpoczynek swych uczniów, gdy w dniach szczególnego zmęczenia wzywa: „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco!”. Wyczerpanych ilością ludzi, którzy przychodzili do nich, tak „że nawet na posiłek nie mieli czasu”, zabiera do łodzi i udaje się z nimi „na miejsce pustynne, osobno”.

Szkoda, że to wezwanie naszego Zbawiciela nie zostało w chrześcijaństwie pełniej odczytane i nie nadano mu tej rangi, jaką winno posiadać. Odpoczynek jest formą wybawienia człowieka. Jezus jako Zbawiciel troszczy się o regenerację sił swoich uczniów. Do dnia dzisiejszego nie dowartościowano słów Syna Bożego wzywających do odpoczynku. On, jako Syn Człowieczy, z własnego doświadczenia wiedział, jak ważny w naszej ludzkiej egzystencji jest odpoczynek.

W ewangelicznej szkole opanowanie sztuki mądrego odpoczynku musi być zaprogramowane. Praktyka wskazuje na to, że jest to jedna z tych umiejętności, którą u Boga trudno zaliczyć na bardzo dobry. Znacznie łatwiej przychodzi opanowanie solidności w pracy, a nawet sztuki dobrej modlitwy, niż mądrego odpoczynku. Nie spotkałem jeszcze ani jednej dobrej książki, która uczyłaby odpoczynku w duchu Ewangelii. Rzecz to dziwna, gdyż tomy instrukcji dotyczących podejścia do pracy czy doskonalenia modlitwy można układać w całe biblioteki, natomiast prostych wskazówek pomagających w wychowaniu do odpoczynku nie ma prawie w ogóle.

Umiejętność odpoczywania i organizowania odpoczynku dla innych stanowi istotny element miłości bliźniego. Zmęczenie rzutuje bezpośrednio na odniesienie do innych. Znacznie łatwiej zachować spokój w sytuacjach trudnych, gdy człowiek dysponuje świeżymi siłami, niż wówczas gdy pada ze zmęczenia. To prawdziwa miłość wzywa do troski o własny odpoczynek, byśmy mogli być dla ludzi dobrzy, i troski o ich odpoczynek, by oni mogli być dobrzy dla innych.

Nie chodzi tu o wielkie wyjazdy na wczasy, które często są utrudnieniem a nie odpoczynkiem. Chodzi o godziny snu, o kilkugodzinny spacer, o relaks, który pomaga w odnalezieniu siebie i spojrzeniu na całość aktualnych zadań z pewnej perspektywy. Jezus ujął to wspaniale używając w swym wezwaniu słowa „nieco” — „odpocznijcie nieco”. Czasem wystarczy godzina wytchnienia, by na zmęczonej twarzy pojawił się znów uśmiech.

Najgroźniejszym przeciwnikiem odpoczynku we współczesnym świecie jest przeliczanie godzin oddechu na pieniądze, jakie w tym czasie można zarobić. Jest to spojrzenie bardzo krótkowzroczne. Mądry odpoczynek ma wielki wpływ nie tylko na odniesienie do innych ludzi, lecz również na wydajność pracy. Opłaca się zatem zarówno z punktu widzenia dobrej atmosfery między ludźmi, jak i z punktu widzenia ekonomicznego. Warto się o tym przekonać.

Aby refleksja nad wypoczynkiem nie była tylko słowem, spróbujmy w najbliższych dniach, dla swoich bliskich, zorganizować chwilę odpoczynku. Niech to będzie ta forma oddechu, którą oni sami najbardziej lubią.

Ks. Edward Staniek

    

+ L I T U R G I A T Y G O D N I A +

 

– poniedziałek, 23.07. Święto świętej Brygidy, zakonnicy, Patronki Europy
Ga 2, 19-20; Ps 16(15), 1-2a.5.7-8.11; J 15, 1-8
– wtorek, 24.07. wspomnienie obowiązkowe świętej Kingi, dziewicy
Mi 7, 14-15. 18-20; Ps 85 (84), 2-3. 5-6. 7-8; Mt 12, 46-50
– środa, 25.07. Święto świętego Jakuba, apostoła
2 Kor 4, 7-15; Ps 116B,10-11.12-13.15-16.17-18; Mt 20, 20-28
     
– czwartek, 26.07. wspomnienie obowiązkowe świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny
Syr 44,1.10-15; Ps 132,11.13-14.17-18; Mt 13,16-17
– piątek, 27.07. wspomnienie dowolne świętego Innocentego I, papieża
Jr 3, 14-17; Jr 31, 10. 11-12b. 13; Mt 13, 18-23
  
– sobota, 21.07. wspomnienie dowolne Świętego Szarbela Makhluf, prezbitera
Jr 7, 1-11; Ps 84 (83), 3-4. 5-6a i 8a. 11; Mt 13, 24-30

                                                                                                

= O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Przez cały lipiec, sierpień, aż do połowy września, obowiązuje w naszym kościele wakacyjny porządek Mszy św.: 8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00.
■ Kancelaria Parafialna oraz Biuro Informacji Pielgrzymów, czynne będą w okresie wakacyjnym (przez lipiec – sierpień – aż do połowy września): we wtorki i czwartki, od godz. 9.00 do 12.30 oraz od 16.00 do 17.30, a w poniedziałki, środy oraz piątki – w razie potrzeby – bezpośrednio po wieczornej Mszy św.
■ Przypominamy, że trwa nabór do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej. Szczegółowe informacje można uzyskać u pani dyrektor Joanny Chojnackiej (340 149 50 96). Gorąco polecamy!!!
■ W najbliższą środę (25.07.) przypada liturgiczne wspomnienie św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących.
■ Osoby, które zamawiały Mszę św. na 31 sierpnia, proszone są o pilny kontakt z zakrystią.
■ Na stronie internetowej Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego (www.ide.chrystusowcy.pl), można zapoznać się z informacjami na temat Mszy św. w języku polskim, sprawowanych w różnych krajach świata.
■ Polecamy najnowsze numery „Gościa Niedzielnego”, „Niedzieli” i „Miłujcie się”, a także ciekawe pozycje książkowe – do nabycia w zakrystii.
■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 75.

Wypoczynek nie jest luksusem przeznaczonym dla bogatych, ale jest nieodzowną potrzebą każdego człowieka. Codzienne troski, wysiłki i napięcia wyczerpują człowieka. Przynajmniej na krótki czas trzeba oderwać się od codzienności, spojrzeć na siebie „z boku”, odprężyć się i zaczerpnąć nowych sił. Człowiek nie jest maszyną, dlatego od czasu do czasu potrzebuje on świętego spokoju, gdyż nawet łuk zbyt napięty pęka…

(miesięcznik „Wspólnota”, 6 / 2011)

 

Kościół św. Stanisława B.M. via delle Botteghe Oscure 15, 00186 Roma

Rektor – ks. prałat Paweł Ptasznik

kontakt w sprawach parafialnych:
tel. 06 679 53 47;   e-mail: parafiaroma@gmail.com

ks. Antoni Pyznar
ks. Jacek Staniek  SChr

-tel. 06 679 53 47 wewn. 213
-tel. 06 679 53 47 wewn. 212

Biuro Informacji dla Pielgrzymów:

tel. 06 679 53 47 wewn. 222

pon.-pt.: 16.00-17.30, wt. i czw.: 9.00 do 12.30

www.duszpasterstwopolakowwrzymie.com