SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA, 29.07.2018

SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA, 29.07.2018

Czytanie I:    2 Krl. 4, 42-44

Psalm 30:     Otwierasz rękę, karmisz nas do syta

Czytanie II:   Ef 4, 1-6

Ewangelia:    J 6, 1-15

Słowa Ewangelii według św. Jana:

Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: “Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?” A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział Mu Filip: “Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać”. Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: “Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?” Jezus zaś rzekł: “Każcie ludziom usiąść”. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: “Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło”. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: “Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat”. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę…

■       ■       ■       ■       ■       ■       ■

Przybył, by zakładać królestwo swoje na ziemi. Już na początku swej działalności spotkał się ze specjalistą od sprawowania władzy na ziemi, z “księciem tego świata”. Ten podał Mu trzy zasadnicze narzędzia sterowania tłumem. Chleb, bogactwo oraz sensację. Świadomie odrzucił wszystkie, choć wkrótce przekonał się, iż książę tego świata doskonale zna psychologię oddziaływania na tłumy. Te gromadziły się przy Nauczycielu z Nazaretu tylko wówczas, gdy dostrzegały coś z tych trzech wartości. Każdy cud był sensacją ściągającą tłumy jak magnes. Nawet Herod był ciekaw, jak wypadnie spotkanie ze słynnym cudotwórcą, którego w więzach przesłał mu Piłat. Zdrowie jest cenniejsze niż bogactwo, życie niż wszelkie skarby. Chorzy i ich najbliżsi wędrowali po to bogactwo często wiele godzin, byle tylko dotknąć Chrystusa. Jeszcze mocniej przemówił do tłumów cudownie rozmnożony chleb. To wówczas postanowiono porwać Jezusa i obwołać Go królem. Jezus musiał umknąć egzaltowanym rzeszom i w spotkaniu na drugi dzień wylać na rzeszę kubeł zimnej wody, by ją odwieść od tego zamiaru. Uczynił to tracąc wielbicieli. Chyba wówczas nikt nie zrozumiał zachowania Jezusa. Nawet Dwunastu, jeśli zgodziło się na tę decyzję Mistrza to najprawdopodobniej dlatego iż uważali, że „jeszcze nie nadeszła Jego godzina” — tzn. godzina tryumfu. Jezus w swoim myśleniu był prawie zupełnie sam. Wiedział zaś, że odgórnie nie da się tworzyć kochającej rodziny. Nawet najdoskonalsza władza, najmądrzejsza, najlepsza, najsprawiedliwsza nie zdoła stworzyć społeczności doskonałej z niedoskonałych ludzi. Nie pomogą żadne idealne prawa, piękne hasła, wypracowane konstytucje. To jest tak, jakby genialny dyrygent miał poprowadzić koncert mając do dyspozycji przygodnie zebranych ludzi, z których większość nie zna się na nutach, nie ma słuchu, nie potrafi ująć w ręce żadnego instrumentu. Ten, kto chce prawdziwie rządzić ludźmi, musi stać się rządcą ich dusz. Chleb, pieniądze, sensacja służą do rządzenia ciałem. Można to czynić kupując człowieka, dając mu wspomniane wartości lub szantażując go, odmawiając mu ich. Jedna i druga metoda zniewoli tego, kto tak ludźmi rządzi, i tych, którymi on rządzi. Jezus chciał zostać Mistrzem pomagającym każdemu człowiekowi dobrej woli w opanowaniu sztuki prawdziwej miłości. Taką drogę rządzenia światem wybrał i nigdy z niej nie zrezygnował. Walka o rządy duszami, jaką prowadzi Mistrz z Nazaretu, trwa. Oby znalazł takich, którzy świadomie zrezygnują ze sprawowania władzy i zajmą się żmudną pracą doskonalenia człowieka. Gdy wielu ludzi potrafi życiem grać i śpiewać w duchu Ewangelii, sami nie wiedząc, kiedy, zadziwią świat pieśnią swego Mistrza, jakim jest Chrystus. On rządzi światem jak dobry nauczyciel i pedagog, mając na uwadze doskonalenie duszy zgłaszającego się do Niego ucznia.

                                                                    Ks. Edward Staniek

 

+ L I T U R G I A      T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 30.07. Jr 13, 1-11; Pwt 32, 18-19. Mt 13, 31-35
– wtorek, 31.07. Jr 14, 17-22; Ps 79 (78), 5 i 8. Mt 13, 36-43 Wspomnienie Św. Ignacego z Loyoli

– środa, 01.08.

Jr 15, 10. 16-21; Ps 59 (58), Mt 13, 44-46 Wspomnienie Św. Alfonsa Marii Liguoriego
– czwartek, 02.08. Jr 18, 1-6;Ps 146 (145), 1b-2. Mt 13, 47-53
– piątek, 03.08. Jr 26, 1-9; Ps 69 (68), 8-10. 14; Mt 13, 54-58
– sobota, 04.08. Jr 26, 11-16. 24; Ps 69 (68), 15-16.Mt 14, 1-12 Wspomnienie Św. Jana Marii Vianneya

 

= O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Przez cały lipiec, sierpień, aż do połowy września, obowiązuje w naszym kościele wakacyjny porządek Mszy św.:

8.30,  10.00,  11.00  oraz  18.00.

Nie będzie Mszy świętych o godz. 7.15 oraz o 12.00.

Kancelaria Parafialna oraz Biuro Informacji Pielgrzymów, czynne będą w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień – aż do połowy września):

– we wtorki i czwartki, od godz. 9.00 do 12.30 oraz od 16.00 do 17.30, a w poniedziałki, środy oraz piątki – w razie potrzeby – bezpośrednio po wieczornej Mszy św.

■ Najbliższy piątek, to pierwszy piątek miesiąca. Tego dnia adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi św. – od godz. 17.30. Bezpośrednio przed wieczorną Mszą św. – nabożeństwo ku czci Bożego Serca.

■ Przypominamy, że trwa nabór do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej. Szczegółowe informacje można uzyskać u pani dyrektor Joanny Chojnackiej (340 149 50 96). Gorąco polecamy!!!

Osoby, które zamawiały Mszę św. na 28 sierpnia lub 5 września, proszone są o pilny kontakt z zakrystią.

■ Polecamy najnowsze numery „Gościa Niedzielnego”, „Niedzieli” i „Miłujcie się”, a także ciekawe pozycje książkowe – do nabycia w zakrystii.

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 25.

■ Wszystkim rozpoczynającym wakacje, udającym się na urlopy życzymy pięknego wypoczynku, a gościom przebywającym w Wiecznym Mieście – niezapomnianych przeżyć!

■ W przyszłą niedzielę w czasie Mszy św. o godzinie 18.00 pożegnamy siostrę Koletę, która decyzją przełożonych zostaje przeniesiona do posługi w innej wspólnocie.