TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU, 15.12.2019

TRZECIA  NIEDZIELA  ADWENTU, 15.12.2019

Czytanie  I:    Iz 35, 1-6a.10;

Psalm   146:   Przybądź, o Panie, aby nas wybawić;

Czytanie II:   Jk 5, 7-10;

Ewangelia:    Mt 11, 2-11,

Słowa Ewangelii według św. Mateusza:

            Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on”.

 

(…) Odpowiedź Jezusa na pierwszy rzut oka zdaje się nie mieć związku z tym, czego domaga się Chrzciciel. (…) Staje się tu jasny zamiar Pana Jezusa: odpowiada On, że jest konkretnym narzędziem miłosierdzia Ojca, że wychodzi do wszystkich, niosąc pocieszenie i zbawienie, i w ten sposób objawia sąd Boży. Ślepi, chromi, trędowaci, głusi odzyskują swoją godność i przestają być wykluczeni z powodu swojej choroby, umarli wracają do życia, a ubogim jest głoszona Dobra Nowina. A ta staje się syntezą działania Jezusa, który w ten sposób czyni widzialnym i namacalnym działanie Boga. Przesłanie, jakie płynie dla Kościoła z tego opowiadania z życia Chrystusa, jest bardzo jasne. Bóg nie posłał swojego Syna na świat po to, żeby karał grzeszników czy żeby unicestwiał niegodziwych. Do nich natomiast skierowane jest wezwanie do nawrócenia, aby widząc znaki dobroci Boga, mogli odnaleźć drogę powrotu. (…) Sprawiedliwość, którą Chrzciciel stawiał w centrum swojego przepowiadania, u Jezusa objawia się głównie jako miłosierdzie. A wątpliwości Prekursora jedynie antycypują dezorientację, jaką później Jezus wzbudzi swoimi czynami i swoimi słowami. Zrozumiałe staje się zatem zakończenie odpowiedzi Jezusa: «Błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie» (w. 6). Zwątpienie oznacza «przeszkodę». Dlatego Jezus przestrzega co do pewnego szczególnego niebezpieczeństwa: jeżeli przeszkodą do wierzenia są przede wszystkim Jego czyny miłosierdzia, oznacza to, że ma się błędne wyobrażenie o Mesjaszu. Błogosławieni są natomiast ci, którzy w obliczu tych gestów i słów Jezusa oddają chwałę Ojcu, który jest w niebie. (…)

papież Franciszek  (07.09.2016 r, www.vaticana.va)

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 16.12. Lb 24, 2-7.15-17a; Ps 25; Mt 21, 23-27
– wtorek, 17.12. Rdz 49, 2.8-10; Ps 72; Mt 1, 1-17
– środa, 18.12. Jr 23, 5-8; Ps 72; Mt 1, 18-24
– czwartek, 19.12. Sdz 13, 2-7.24-25a; Ps 71; Łk 1, 5-25
– piątek, 20.12. Iz 7, 10-14; Ps 24;  Łk 1, 26-38
sobota, 21.12. Pnp 2, 8-14; Ps 33; Łk 1, 39-45

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dziś trzecia niedziela adwentu, zwana niedzielą radości (GAUDETE).

■ Jutro, 16 grudnia, świętować będziemy 60 lat działalności duszpasterskiej chrystusowców na terenie całych Włoch oraz 70 lat ich obecności przy kościele św. Stanisława BM w Rzymie. Serdecznie zapraszamy wszystkich na uroczystą Mszę św. o godz. 18.30, a następnie na wspólne świętowanie do Auli św. Jana Pawła II.

■ Jutro (16.12.), wszystkich polskich studentów, zapraszamy serdecznie na godz. 19.30, na ostatnie w tym roku kalendarzowym spotkanie formacyjne.

■ Zachęcamy do częstego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania – okazja do spowiedzi w dni powszednie pół godziny przed wieczorną Eucharystią.

SPOWIEDŹ  PRZEDŚWIĄTECZNA: piątek (20.12.), sobota (21.12) oraz poniedziałek (23.12.) – każdorazowo od godz. 18.00 do godz. 19.00.

■ W najbliższy piątek (20.12.) członkowie chóru Gaudium Poloniae, zapraszają na wspólnotową adorację eucharystyczną (20.00-21.00).

■ Przez cały adwent, w każdy wtorek i czwartek, zapraszamy bardzo serdecznie na RORATY (godz. 18.30).

■ W najbliższą niedzielę (22.12.), s. dr Krystyna Szweda zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Kobiety w Biblii” (godz.11.00, Aula). Bezpośrednio po nim (o godz. 13.00), w ramach katechezy dla dorosłych, będzie możliwość obejrzenia filmu pt. „Nieplanowane”. Zapraszamy!

■ Katolicka Polska Szkoła Podstawowa w Rzymie poszukuje nauczyciela wiedzy o Polsce.  Kontakt: p. dyrektor Joanna Chojnacka (340 149 50 96).

■ Przypominamy o  możliwości zamawiania intencji mszalnych na przyszły rok. Warto to uczynić z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, aby zarezerwować dogodny dla siebie termin.

■ W zakrystii można zaopatrzyć się w opłatki na stół wigilijny oraz nabyć kalendarze na rok 2020.

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).