TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU, 16.12.2018

TRZECIA  NIEDZIELA  ADWENTU, 16.12.2018

Czytanie   I:   So 3, 14–18a;

Psalm Iz 12:  Głośmy z weselem, Bóg jest między nami;

Czytanie II:   Flp 4, 4–7;

Ewangelia:    Łk 3, 10–18;

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

           Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni”. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali Go: „Nauczycielu, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono”. Pytali go też i żołnierze: „A my, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie”. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.

 

           Chrzest, którego udzielał Jan w wodach Jordanu, był zapowiedzią tego chrztu, którym my zostaliśmy ochrzczeni. Chrzest Jana był bowiem chrztem pokuty – przyjmując ten chrzest, ludzie wyznawali swoje grzechy i błagali Boga o miłosierdzie. „Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia – wyjaśniał sam Jan Chrzciciel – lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie (…). On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem”. My właśnie zostaliśmy ochrzczeni Duchem Świętym i ogniem, ogniem Bożej miłości do człowieka – ogniem, który realnie oczyścił nas z naszych grzechów – i jeszcze więcej: uczynił nas dziećmi Bożymi, uczestnikami Bożej natury. Chrzest, którego zażądał od Jana Pan Jezus, też był zapowiedzią innego chrztu, ale takiego chrztu, którym tylko On jeden miał zostać ochrzczony. „Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie” (Łk 12,50) – wyznał kiedyś Pan Jezus, a niewątpliwie miał na myśli ten chrzest we własnej krwi, jaki miał się dokonać w czasie Jego męki. Podobnie powiedział do synów Zebedeusza, którym marzyły się zaszczyty w Jego Królestwie: „Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?” (Mk 10,38). Zatem chrztem Pana Jezusa była Jego męka, jaką On podjął dla naszego zbawienia. Widzimy więc, że chrzest, jaki Pan Jezus przyjął od Jana, miał dokładnie odwrotne znaczenie niż ten chrzest, którego Jan udzielał wszystkim innym ludziom. Wszyscy inni przyjmowali od Jana chrzest pokuty i wychodzili z wód Jordanu bardziej czyści. Pan Jezus, niepokalany i najświętszy, wszedł w wodę Jordanu, aby symbolicznie wziąć na siebie grzechy całego świata i żeby je zanieść na krzyż. Z wód Jordanu wyszedł Pan Jezus jako Baranek Boży, obciążony grzechami całego świata. (…)

o. Jacek Salij OP (www.teologiapolityczna.pl)

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A  +

– poniedziałek, 17.12. Rdz 49, 2.8-10; Ps 72; Mt 1, 1-17
– wtorek, 18.12. Jr 23, 5-8; Ps 72; Mt 1, 18-24
– środa, 19.12. Sdz 13, 2-7.24-25; Ps 71; Łk 1, 5-25
– czwartek, 20.12. Iz 7, 10-14; Ps 24; Łk 1, 26-38
– piątek, 21.12. Pnp 2, 8-14; Ps 33; Łk 1, 39-45
– sobota, 22.12. 1 Sm 1, 24-28; 1 Sm 2, 1,4-5,6-7,5; Łk 1, 46-56

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dziś, o godz. 19.00, w Auli św. Jana Pawła II, odbędzie się spotkanie opłatkowe, organizowane przez Stowarzyszenie INSIEME.

■ Od jutra wchodzimy w drugi etap okresu adwentu, przygotowujący nas bezpośrednio do  Świąt Narodzenia Pańskiego.

■ Jutro (17.12.), odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne dla polskich studentów (godz. 19.30).

■ Przez cały adwent serdecznie zapraszamy na RORATY (w każdy wtorek i czwartek o godz. 18.30).

SPOWIEDŹ  PRZEDŚWIĄTECZNA:

-czwartek (17.30-18.30)

-piątek (17.30-18.30 oraz 20.00-21.00)

-sobota (17.30-18.30)

Prosimy dostosować się do tych terminów.

■ W najbliższy piątek, zapraszamy na prowadzoną przez członków chóru Gaudium Poloniae, adorację eucharystyczną (godz. 20.00-21.00).

■ W niedzielę, 30 grudnia, zostanie odprawiona w naszym kościele o godz. 10.00,  Msza św. w intencji  par małżeńskich z naszej wspólnoty, które w bieżącym roku obchodzą swe „okrągłe” jubileusze. Prosimy, aby te osoby zgłosiły się do zakrystii! Po Eucharystii, będzie miało miejsce w naszej Auli, comiesięczne spotkanie rodzin. Serdecznie zapraszamy!

■ W zakrystii można zaopatrzyć się w opłatki na stół wigilijny!

■ W zakrystii można także nabyć kalendarze  na rok 2019.

■ Bezpośrednio po świętach Bożego Narodzenia rozpoczniemy duszpasterskie odwiedziny wiernych zwane „kolędą”. Karty zgłoszeniowe są wyłożone na bocznych ołtarzach. Po wypisaniu, proszę je oddać w zakrystii.

■ Kolejny Wieczór Uwielbienia w naszym kościele jest zaplanowany na 6 stycznia 2019.

■ Wszystkich pragnących zasilić szeregi tworzącego się Zespołu Tańców Ludowych, zapraszamy na spotkanie organizacyjne i pierwszą próbę (z p. instruktor Hanną Korkozowicz), w sobotę, 12 stycznia 2019 r., o godz. 19.00, w Auli św. Jana Pawła II przy kościele św. Stanisława BM. Pierwszym celem tej inicjatywy będzie reprezentowanie Polonii Rzymskiej w trakcie Festa dei Popoli. Szczegółowe informacje można uzyskać u p. Barbary Fiuk (tel. 3406167260).

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 25).