TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA, 04.11.2018

TRZYDZIESTA  PIERWSZA  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 04.11.2018

Czytanie   I:   Pwt 6, 2-6;

Psalm    18:    Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja;

Czytanie II:   Hbr 7, 23-28;

Ewangelia:    Mk 12, 28b-34;

Słowa Ewangelii według św. Marka:

              Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie odważył się Go pytać.

 

(…) Nie jest przypadkiem, że Jezus — jak słyszeliśmy przed chwilą w czytaniu z Ewangelii — na pytanie uczonego w piśmie, jakie jest największe przykazanie, odpowiada cytując «Szema»: «Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą» (Mk 12, 30). Akcent pada na słowo «całym»: miłość Boga musi być «totalna». Ale tylko Bóg jest w stanie oczyścić ludzkie serce z egoizmu i «uwolnić» je, aby zyskało pełną zdolność miłowania. Człowiek, którego serce zostało w ten sposób «uzdolnione», potrafi otworzyć się na brata i zatroszczyć się o niego tak samo, jak troszczy się o siebie. Dlatego Jezus dodaje: «Drugie [przykazanie] jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego» (Mk 12, 31). Kto miłuje Boga całym sercem i uznaje Go za «jedynego Boga», a więc za Ojca wszystkich, musi dostrzegać braci w tych, których spotyka na swej drodze. (…)

                                   św. Jan Paweł II (www.nauczaniejp2.pl)

 

 + L I T U R G I A        T Y G O D N I A  +

– poniedziałek, 05.11. Flp 2,1-4; Ps 131; Łk 14,12-14
– wtorek, 06.11. Flp 2,5-11; Ps 22; Łk 14,15-24
– środa, 07.11. Flp 2,12-18; Ps 27; Łk 14,25-33
– czwartek, 08.11. Flp 3,3-8a; Ps 105; Łk 15,1-10
– piątek, 09.11. Ez 47,1-2.8-9.12; Ps 46; 1 Kor 3, 9b-11.16-17;

J 2,13-22

Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

– sobota, 10.11. Flp 4,10-19; Ps 112; Łk 16,9-15

św. Leona Wielkiego, papieża i DK

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Przez cały miesiąc listopad, po każdej Mszy św. niedzielnej oraz po wieczornej Mszy w dni powszednie, będziemy modlić się wspólnie za zmarłych z tegorocznych wypominek.

■ Dziś na godz. 19.00 zapraszamy wszystkich chętnych do modlitwy podczas „Wieczoru Uwielbienia”.

■ Jutro (05.11.), odbędzie się kolejne w tym semestrze spotkanie formacyjne dla polskich studentów. Serdecznie zapraszamy na godz. 19.30.

■ Pragnąc zainicjować nową formę duszpasterstwa mężczyzn z naszej wspólnoty, zapraszamy serdecznie w poniedziałek (05.11., godz. 20.00) do naszej Auli wszystkich panów, na spotkanie z promotorami Ruchu Mężczyzn św. Józefa!

■ W roku obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości, Telewizja Polska zaprezentuje spektakle o wielkich Polakach. W poniedziałek, 5 listopada, Teatr Telewizji zaprezentuje spektakl o Kardynale Auguście Hlondzie (TVP 1, godz. 21.00). Gorąco polecamy!

■ Z tyłu kościoła wyłożone są jeszcze kartki wypominkowe, na których wypisujemy (czytelnie) imiona i nazwiska zmarłych, za których będziemy się modlić w listopadzie. Kartki oddajemy w zakrystii.

■ Informujemy, że w sobotę, 10 listopada (od godz. 10.00 do 21.00), można wziąć udział w rekolekcjach w języku polskim, które odbędą się w kościele pw. św. Piusa X (Via Attilio Friggeri 87). Poprowadzi je ks. Jacek Skowroński, propagator nowenny pompejańskiej.

■ Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, w imieniu Ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej Pana Janusza Kotańskiego, pragniemy serdecznie zaprosić na Mszę Św., która będzie celebrowana  8 listopada o godz. 17.00 w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie. Eucharystii przewodniczyć będzie Sekretarz Stanu – Kard. Pietro Parolin.

■ W przyszłą niedzielę, 11 listopada, obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji, w duchu wdzięczności, sprawowana będzie w naszym kościele o godz. 18.00 uroczysta Eucharystia. Po niej zapraszamy uczestników do Auli na wspólne, patriotyczne świętowanie!

■  W zakrystii są do nabycia kolorowe kalendarze ścienne na rok 2019 (z wizerunkami papieża Franciszka oraz św. Jana Pawła II). Cena: 4 euro.

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 25.