UROCZ. CHRYSTUSA KRÓLA, 24.11.2019

UROCZ.  CHRYSTUSA  KRÓLA, 24.11.2019

Czytanie  I:    2 Sm 5, 1-3;

Psalm  122:    Idźmy z radością na spotkanie Pana;

Czytanie II:   Kol 1, 12-20;

Ewangelia:    Łk 23, 35-43;

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

            Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: „Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: „Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: „To jest król żydowski”. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: „Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”.

 

              Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata stanowi ukoronowanie roku liturgicznego i obecnego Roku Świętego Miłosierdzia. Ewangelia rzeczywiście przedstawia królewskość Jezusa u zwieńczenia Jego dzieła zbawczego, i czyni to w sposób zaskakujący. „Mesjasz, Wybraniec Boży, Król” (Łk 23,35.37) pojawia się bez żadnej władzy ani chwały: jest przybity do krzyża, gdzie wygląda bardziej na pokonanego niż na zwycięzcę. Jego królewskość jest paradoksalna: Jego tronem jest krzyż; Jego korona zrobiona jest z cierni; nie ma berła, ale dano Mu w rękę trzcinę; nie nosi zbytkownych szat, ale został odarty z tuniki; nie ma błyszczących pierścieni na palcach, ale ręce przebite gwoździami; nie ma skarbu, ale zostaje sprzedany za trzydzieści srebrników. Naprawdę Królestwo Jezusa nie jest z tego świata (por. J 18,36); ale właśnie w Nim, jak mówi Apostoł Paweł w drugim czytaniu, znajdujemy odkupienie i przebaczenie (por. Kol 1,13-14). Wspaniałość Jego królestwa nie jest bowiem władzą według kryteriów świata, lecz Bożą miłością, miłością zdolną by dotrzeć i uzdrowić wszystko. Ze względu na tę miłość Chrystus zniżył się do nas, przeżywał naszą ludzką niedolę, doświadczał naszej najgorszej kondycji: niesprawiedliwości, zdrady, opuszczenia; doświadczył śmierci, grobu, otchłani. W ten sposób nasz król wyszedł do granic wszechświata, aby ogarnąć i zbawić wszystko, co żyje. Nie potępił nas, nawet nas nie pokonał, nigdy nie naruszył naszej wolności, ale stał się drogą z pokorną miłością, która wszystko usprawiedliwia, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko znosi (por. 1 Kor 13,7). Tylko ta miłość pokonała i nadal pokonuje naszych wielkich nieprzyjaciół: grzech, śmierć, lęk. Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, głosimy to szczególne zwycięstwo, poprzez które Jezus stał się Królem wieków, Panem dziejów: jedynie z wszechmocą miłości, która jest naturą Boga, Jego własnym życiem, które nigdy się nie skończy (por. 1 Kor 13,8). Z radością dzielimy się pięknem posiadania Jezusa jako naszego Króla: Jego panowanie miłości przemienia grzech w łaskę, śmierć w zmartwychwstanie, lęk w ufność. (…)

papież Franciszek  (homilia z 20.11.2016 r.)

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 25.11. Dn 1, 1-6.8-20; Dn 3, 52-56; Łk 21, 1-4
– wtorek, 26.11. Dn 2, 31-45; Dn 3, 57-63a; Łk 21, 5-11
– środa, 27.11. Dn 5, 1-6.13-28; Dn 3, 64a-70; Łk 21, 12-19
– czwartek, 28.11. Dn 6, 12-28; Dn 3, 71-76a; Łk 21, 20-28
– piątek, 29.11. Dn 7, 2-14; Dn 3, 77-82; Łk 21, 29-33
sobota, 30.11. Iz 49, 1-6); Ps 19; Rz 10, 9-18; Mt 4, 18-22

św. Andrzeja, apostoła

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ W dzisiejszą ostatnią niedzielę kończącego się roku liturgicznego, przypada uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to tytularna uroczystość Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, które od 60 lat jest obecne w naszej rzymskiej wspólnocie. W tym dniu szczególnie otaczamy wdzięczną modlitwą ks. Jacka i jego zakonnych Współbraci.

■  Dzisiaj (24.11.), po Mszy św. o godz. 10.00, odbędzie się tradycyjne spotkanie rodzin (w sali na dole).

■ Dzisiaj (24.11.), s. dr Krystyna Szweda zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Kobiety w Biblii” (Aula, godz. 11.00).

■ Zapraszamy dzisiaj (24.11.) na prezentację książki pt. „Chi ha paura di Giovanni Paolo II? Il Papa che ha cambiato la storia del mondo”, której autorami są: Giacomo Galeazzi i Gian Franco Svidercoschi (Aula, godz. 19.00).

■ Jutro (25.11.), wszystkich polskich studentów zapraszamy na godz. 19.30, na spotkanie formacyjne z ks. Rektorem.

■ Uczestnicy wyjazdu do Neapolu, proszeni są o uregulowanie należności najpóźniej do piątku 29 listopada. Wyjeżdżamy w niedzielę 1 grudnia, punktualnie o godz. 7.00 z Piazzale dei Partigiani. Prowiant we własnym zakresie.

■ W najbliższą niedzielę (01.12.), bezpośrednio po Mszy św. o godz. 12.00, zmiana tajemnic dla członków Żywego Różańca.

■ W przyszłą niedzielę, 01.12., zapraszamy wszystkich na kolejny Wieczór Uwielbienia w naszym kościele (od godz. 19.00).

■ Katolicka Polska Szkoła Podstawowa w Rzymie poszukuje nauczyciela wiedzy o Polsce. Wymagania: studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, kwalifikacje do nauczania historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, ukończony kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce zgodnie z planem nauczania uzupełniającego w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin. Miejsce zamieszkania: Rzym lub okolice.

■ Informujemy, iż w niedzielę 8 grudnia, na dziedzińcu przy kościele, zostanie zorganizowany przez naszą Katolicką Polską Szkołę Podstawową, „kiermasz bożonarodzeniowy”. Gorąco polecamy!

■ Zachęcamy do obejrzenia wystawy pt. „W duchu nauczania św. Jana Pawła II – Evangelium vitae, Familiaris consortio”, ukazującej malarstwo p. Urszuli Rychlińskiej (Aula św. Jana Pawła II).

■ W zakrystii można nabyć kalendarze na rok 2020. Polecamy!!!

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).