UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA, 19.06.2022

UROCZYSTOŚĆ  BOŻEGO  CIAŁA, 19.06.2022

Czytanie I:     Rdz 14, 18-20;

Psalm  110:    Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek;

Czytanie II:   1 Kor 11, 23-26;

Ewangelia:    Łk 9, 11b-17;

               Z Ewangelii według św. Łukasza:

              Jezus opowiadał rzeszom o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrowił. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu mówiąc: „Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność; bo jesteśmy tu na pustkowiu”. Lecz On rzekł do nich: „Wy dajcie im jeść”. Oni odpowiedzieli: „Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi”. Było bowiem około pięciu tysięcy mężczyzn. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu”. Uczynili tak i rozmieścili wszystkich. A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy, i zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im zostały.

              (…) Od dnia Zesłania Ducha Świętego, w którym Kościół, Lud Nowego Przymierza, rozpoczął swoje pielgrzymowanie ku ojczyźnie niebieskiej, Najświętszy Sakrament niejako wyznacza rytm jego dni, wypełniając je ufną nadzieją. (…)

św. Jan Paweł II – „Ecclesia de Eucharistia”, 1

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 20.06 2 Krl 17, 5-8.13-15a.18; Ps 60; Mt 7, 1-5
– wtorek, 21.06 2 Krl 19, 9b-36; Ps 48; Mt 7, 6.12-14

św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

– środa, 22.06 2 Krl 22, 8-13; 23, 1-3; Ps 119; Mt 7, 15-20
czwartek, 23.06 Iz 49, 1-6; Ps 139; Dz 13, 22-26; Łk 1, 57-66.80

urocz. narodzenia św. Jana Chrzciciela

piątek, 24.06 Ez 34, 11-16; Ps 23; Rz 55b-11; Łk 15, 3-7

urocz. Najświętszego Serca Pana Jezusa

– sobota, 25.06 Iz 61, 9-11; 1 Sm 2, 1-8; Łk 2, 41-51

 

= O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Od pierwszej niedzieli lipca (03.07) – do połowy września – obowiązuje w naszym kościele wakacyjny układ niedzielnych Mszy św.: 8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00 (nie będzie Mszy św. o godz. 7.15 i o godz. 12.00).

■ Dzisiaj homilie głosi ks. Tomasz Podlewski (archidiecezja częstochowska). Po liturgii można nabyć (za dobrowolną ofiarę) książkę jego autorstwa pt. „Jezusowa kardiologia”.

■ W niedziele zachęcamy do zwiedzania w naszej Auli interesującej wystawy – „Stefan Wyszyński”.

■ Nabożeństwa ku czci Serca Jezusowego – pół godziny przed wieczorną Mszą św.

W dni powszednie możliwość spowiedzi między godz. 18.00 a 18.25. Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

W poniedziałek (20.06), Mszą św. o godz. 18.30, zakończymy działalność duszpasterstwa studentów w roku akademickim 2021/2022.

Uroczystośc narodzenia św. Jana Chrzciciela obchodzimy w tym roku w czwartek 23 czerwca, a w najbliższy piątek (24 czerwca) przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (tego dnia nie obowiązują piątkowe przepisy pokutne).

■ W przyszły piątek, 24 czerwca, serdecznie zapraszamy, w ramach Światowego Spotkania Rodzin, na „Wieczór Wdzięczności” z myślą św. Jana Pawła II. Wystąpią chórzyści z Polski i z Włoch, soliści, o. Bernard Sawicki OSB, Zespół Kameralny, a także Zespół Moja Rodzina. Odbędzie się on w pobliskim kościele Santa Maria in Portico in Campitelli – o godz. 19.30.

■ W piątek (24.06) Krąg Biblijny nie odbędzie się.

■ W przyszłą niedzielę (26.06), Msza św. o godz. 10.00 będzie sprawowana w intencji rodzin.

Rozpoczęliśmy nabór uczniów do Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej w Rzymie na rok szkolny 2022 / 2023.Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 340 149 5096.

■ Ukazał się kolejny tom monumentalnego dzieła, jakim jest wielotomowa historia Kościoła i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie. Obecny tom, autorstwa prof. Józefa Skrabskiego, poświęcony jest dziełom sztuki. Zachęcamy do nabywania (cena: 25 euro).

■ Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie wznawia działalność poradnictwa psychologicznego oraz dotyczącego kwestii związanych z pobytem i pracą we Włoszech – przy kościele ojców redemptorystów (Via Merulana). Szczegóły – na ulotkach wyłożonych z tyłu kościoła.

■ Informujemy, że spotkania grupy AA (Anonimowych Alkoholików) „Zawsze masz szansę” odbywają się w czwartki (godz. 18.30) w Palazzo Migliori przy Largo degli Alicorni 28 (kontakt: 3473411158 lub 3276565453).

■ Poradnictwo Rodzinne (tel. 327 566 7501).

■ Prasa katolicka – do nabycia w zakrystii.