V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 29.03.2020

V  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU, 29.03.2020

Czytanie  I:    Ez 37, 12-14;

Psalm   130:   Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia;

Czytanie II:   Rz 8, 8-11;

Ewangelia:    J 11, 1-45;

Słowa Ewangelii według św. Jana:

           Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry, Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat, Łazarz, chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: „Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz”. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: „Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą”. A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: „Chodźmy znów do Judei”. Rzekli do Niego uczniowie: „Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz?” Jezus im odpowiedział: „Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeśli ktoś chodzi za dnia, nie potyka się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła”. To powiedział, a następnie rzekł do nich: „Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę go obudzić”. Uczniowie rzekli do Niego: „Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje”. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: „Łazarz umarł, ale raduję się, że Mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego”. A Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: „Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć”. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. A Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów. I wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga”. Rzekł do niej Jezus: „Brat twój zmartwychwstanie”. Marta Mu odrzekła: „Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym”. Powiedział do niej Jezus: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?”Odpowiedziała Mu: „Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat”. Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała ukradkiem swoją siostrę, mówiąc: „Nauczyciel tu jest i woła cię”. Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do Niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go, padła Mu do nóg i rzekła do Niego: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł”. Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: „Gdzie go położyliście?” Odpowiedzieli Mu: „Panie, chodź i zobacz!” Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: „Oto jak go miłował!” Niektórzy zaś z nich powiedzieli: „Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?” A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: „Usuńcie kamień!” Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: „Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie”. Jezus rzekł do niej: „Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?” Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: „Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś”. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!” I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: „Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić”. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 30.03. Dn 13, 1-9.15-17.19-30.33-62; Ps 23; J 8, 1-11
– wtorek, 31.03. Lb 21, 4-9; Ps 102; J 8, 21-30
– środa, 01.04. Dn 3, 14-20.91-92.95; Dn 3; J 8, 31-42
– czwartek, 02.04. Rdz 17, 3-9; Ps 105; J 8,51-59
– piątek, 03.04. Jr 20, 10-13; Ps 18; J 10, 31-42
sobota, 04.04. Ez 37, 21-28; Jr 31; J 11, 45-5

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

■ W przyszłą niedzielę (05.04.) przypada Niedziela Palmowa i rozpocznie się Wielki Tydzień. Zachęcamy do intensywnego, duchowego przygotowania się do zbliżających się świąt Wielkanocnych.

■  Kardynał Wikariusz Rzymu – Angelo de Donatis, dekretem z dnia 13 marca 2020, zezwala na otwarcie kościołów parafialnych i rektoratów Misji cum cura animarum dla prywatnej modlitwy wiernych. Równocześnie dekret zwalnia wiernych od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy do dnia 3 kwietnia i zachęca, aby pozostali w domu. W Dzień Pański, zachęcamy do wysłuchania Mszy św. przez środki masowego przekazu, do poświęcenia czasu na czytanie Pisma św. oraz do indywidualnej oraz wspólnotowej modlitwy rodzinnej różańcem, Koronką do Bożego Miłosierdzia, lub innymi formami modlitwy.

■ Zachęcamy do oglądania (poprzez Facebook) transmisji na żywo z naszego kościoła (należy wpisać: Kościół św. Stanisława Rzym):

– w niedzielę, Mszy św. o godz. 10.00 i 18.00 oraz nabożeństwa Gorzkich Żali o godz. 17.30

– w piątki, nabożeństwa Drogi Krzyżowej o godz. 19.15

– w dni powszednie, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz modlitwy różańcowej o godz. 18.00.

■ Kancelaria Parafialna jak i Biuro Informacji Pielgrzymów pozostają nieczynne. W sprawach pilnych można się skontaktować telefonicznie lub drogą mailową. Duszpasterze są do dyspozycji wiernych!

■ Informujemy, że istnieje możliwość przyjęcia Komunii św. (poza Mszą św.) w bazylice Santa Maria Maggiore (między godz. 10 a 12 oraz między godz. 16 a 18). Zarówno w godzinach przed- jak i popołudniowych można tam również skorzystać ze spowiedzi św.

Intencje mszalne, które zostały przyjęte, zostaną odprawione w tych terminach jakie zostały zapisane. Prosimy o duchowe łączenie się z Ofiarą Mszy świętej.