Wniebowstąpienie Pańskie, 13.05.2018

Wniebowstąpienie Pańskie, 13.05.2018

Słowa Ewangelii według św. Marka:
Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie”. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

          Gdybyśmy lepiej rozumieli tajemnicę dzisiejszej uroczystości, kościoły byłyby pełne. Ich pustka to znak małej wiary odnośnie tajemnic naszej wiary. Niewielu dziś przychodzi do świątyni, aby podziękować Bogu za otwartą drogę do świata prawdziwej wolności. Dzisiejsza uroczystość mówi nam o tej wartości, której wszyscy szukają, a znaleźć nie mogą, mówi o prawdziwej wolności.

             Kiedy uważnie obserwujemy nasze życie doczesne, okazuje się, że jesteśmy bardzo ograniczeni i zniewoleni. Ograniczeni swoimi siłami, talentami, ilością pieniędzy w kieszeni, układami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, na które nie mamy większego wpływu. Ograniczeni dziurą ozonową, zatrutym powietrzem, wodą. Ograniczeni ilością przeżytych lat. Już nie wspomnę o chorobach i kalectwach. A jednak w sercu człowieka jest wielka tęsknota do pełnej wolności. I oto dzisiejsza uroczystość mówi nam o świecie pełnej wolności. Spośród naszych ograniczeń Chrystus wychodzi i przechodzi w świat wolności.

             Syn Boga przychodząc na ziemię chciał nam powiedzieć coś więcej. Doczesność to nie tylko więzienie, czasami bardzo ciasne, takie niewygodne jak wózek, na którym siedzi kaleki człowiek, jak łóżko ciężko chorego człowieka, który czeka, aby go ktoś obrócił. To są te straszne więzienne cele na ziemi. To także wielka szansa wykorzystania wszystkich ograniczeń do kształtowania własnego serca, do dojrzałości. To jest tak, jakbyśmy byli w bardzo ciasnej formie, w której kształtuje się nasze serce do pełni wolności. Chrześcijaństwo to radość nie tylko czekania na wolność, ale radość twórczego przeżywania każdego dnia. Podziękujmy dziś Chrystusowi zarówno za to, że otworzył przed nami drogę do świata prawdziwej wolności, jak i za to, że możemy razem z Nim przyjąć te wszystkie ograniczenia wiedząc, że kształtują one nasze serce.

 

ks. Edward Staniek   (www.mateusz.pl)

Czytanie    I:            Dz 1, 1-11
Psalm      47:            Pan wśród radości wstępuje do nieba
Czytanie  II:            Ef 4, 1-13
Ewangelia :             Mk 16, 15-20      

+ L I T U R G I A      T Y G O D N I A +

-poniedziałek, 14.05.          Dz 1, 15-17. 20-26; Ps 113,; J 15, 9-17

                                                                  św. Macieja, apostoła 

-wtorek, 15.05.                    Dz 20, 17-27; Ps 68; J 17, 1-11a   

               
-środa, 16.05.                       Ap 12, 10-12a; Ps 34; 1 Kor 1, 10-18;  J 17, 20-26   

                                                                św. Andrzeja Boboli, męczennika

-czwartek, 17.05.                  Dz 22, 30; 23, 6-11; Ps 16; J 17, 20-26

-piątek, 18.05.                       Dz 25, 13-21; Ps 103; J 21, 15-19    

-sobota, 19.05.                       Dz 28, 16-20. 30-31; Ps 11; J 21, 20-25                                                                                                                       


= O G Ł O S Z E N I A      D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Serdecznie gratulujemy dzieciom z naszej wspólnoty, które  dziś po raz pierwszy przystąpiły do Stołu Pańskiego!!!

■ Dziś nie będzie spotkania grupy modlitewnej Salvator.

 ■ Przez cały miesiąc maj zapraszamy na nabożeństwa maryjne (pół godziny przed wieczorną Mszą św.) – w tym tygodniu w połączeniu z nowenną przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, którą będziemy obchodzić w przyszłą niedzielę.

■ W poniedziałek, o godz. 20.00, odbędzie się spotkanie formacyjne dla polskich studentów.

■ 18 maja, w 74 rocznicę bitwy o Monte Cassino, organizujemy wyjazd autokarowy na uroczystości religijno-patriotyczne, które będą miały miejsce na Polskim Cmentarzu Wojskowym. Wyjazd o godz. 14. Cena 15 euro. Zapisy w zakrystii. ZAPRASZAMY!

■ W najbliższy piątek zapraszamy na wspólną adorację eucharystyczną, prowadzoną przez członków chóru Gaudium Poloniae, od godz. 20.00.

■ Przypominamy, że trwa nabór do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej! Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na lekcję pokazową, w najbliższą sobotę (19 maja) o godz. 13.30 (Via Marcantonio Colonna 52, w pobliżu stacji metra Lepanto). Szczegółowe informacje można uzyskać u pani dyrektor Joanny Chojnackiej (340 149 50 96).

 

■ W sobotę, 19 maja, o godz. 12.00 odbędzie się próba przed rocznicą Pierwszej Komunii św. (którą to rocznicę świętować będziemy 27 maja, w czasie Mszy św. o godz. 11.00). Po próbie okazja do spowiedzi św. zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.

■ W niedzielę za tydzień, w imieniu Diecezji Rzymskiej, zapraszamy na doroczną FESTA DEI POPOLI. Punktem centralnym będzie uroczysta Eucharystia w Bazylice św. Jana na Lateranie, o godz. 12.00. Wezmą w niej udział przedstawiciele poszczególnych narodowości, a przewodniczył będzie Prefekt Kongregacji Nauki Wiary – arcybiskup Luis Ladaria Ferrer SJ. Po liturgii przewidziana jest degustacja smakołyków z różnych stron świata (także polskich!) oraz inne atrakcje.

■ Przypominamy, że kończy się czas Komunii św. wielkanocnej.

■ W sobotę 26 maja, zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich Rodaków z Rzymu i okolic, na dziękczynną pielgrzymkę do maryjnego sanktuarium Divino Amore, z racji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozpoczęcie o godz. 15.00. W maju nie organizujemy pieszej pielgrzymki do tegoż sanktuarium. Kolejna piesza pielgrzymka odbędzie się w październiku.

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 75.

 

kościół    św.  Stanisława    B.M.

 via delle Botteghe Oscure 15,  00186 Roma

Rektor – ks. prałat Paweł Ptasznik

kontakt w sprawach parafialnych:

tel. 06 679 53 47;   e-mail: parafiaroma@gmail.com

ks. Antoni Pyznar         –   tel. 06 679 53 47 wewn. 213

ks. Jacek Staniek  SChr  –   tel. 06 679 53 47 wewn. 212

Biuro Informacji dla Pielgrzymów:

tel. 06 679 53 47 wewn. 222

pon.-pt.: 16.00-17.30, a we wt. i czw. także od 9.00 do 12.30

www.duszpasterstwopolakowwrzymie.com