VI Niedziela Wielkanocna, 06.V.2018

VI Niedziela Wielkanocna, 06.V.2018

Słowa Ewangelii według św. Jana: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

 

Wielu ludzi nie uznaje istnienia żadnych form życia po śmierci człowieka. Dla nich rozpad ciała jest tak przejmująco jasnym dowodem kresu dziejów człowieka na ziemi, że snucie refleksji nad możliwością jego życia w nowym świecie wydaje się być pozbawione sensu. Los człowieka staje się podobny do losu ściętych kwiatów, które z podziwem układamy w wazonie, by po kilku dniach, kiedy zwiędną, wyrzucić je, bo nie przedstawiają żadnej wartości.

           Inni dostrzegając duchowe wartości w życiu człowieka, podchodzą do zjawiska śmierci inaczej. Ten, kto prawdziwie kocha, nie wierzy, by miłość, która czyniła jego życie bogatym i pięknym, kończyła się z chwilą śmierci osoby kochanej. Gdyby tak było, życie człowieka nie różniłoby się w niczym od innych form życia, które obserwujemy w przyrodzie. Ci dostrzegają człowieka przede wszystkim w wymiarze ducha, a ciało traktują jako narzędzie. Śmierć jest kresem sprawności narzędzia, ale nie człowieka. Sęk jednak w tym, że wyczuwając intuicyjnie istnienie innego świata, nie są w stanie dostarczyć przekonujących dowodów na jego istnienie.

         Z pomocą przychodzi wiara w Chrystusa. On należał do naszego świata i dobrowolnie wszedł w bramy śmierci, czyli przeszedł do innego życia. Po trzech dniach wrócił i przez kilka tygodni pozostawał w kontakcie z wybranymi uprzednio Apostołami, dowodząc istnienia życia poza grobem. On też przekazał nam garść wiadomości na temat tego życia. Jest ich stosunkowo niewiele, ale chcąc doskonalić wiarę warto do nich wracać. Niebo, w którym przebywa zmartwychwstały Chrystus jest bowiem punktem docelowym ziemskiej wędrówki wszystkich chrześcijan.

       Chrystus mówi o niebie jako o rodzinnym domu, w którym panuje atmosfera miłości. Jest to dom kochającego Ojca. Niebo zatem to przede wszystkim możliwość obcowania z Bogiem twarzą w twarz, to spotkanie z naszym Ojcem, który jest samą mądrością, pięknem, dobrem, sprawiedliwością, prawdą, miłością.

ks. Edward Staniek   (www.mateusz.pl)

+ L I T U R G I A      T Y G O D N I A +

                                

-poniedziałek, 07.05.           Dz 16, 11-15; Ps 149; J 15, 26–16, 4a

 –wtorek, 08.05.                     Dz 20, 17-18a. 28-32. 36; Ps 100;

                                               Rz 8, 31b-39; J 10, 11-16

                                               urocz. św. Stanisława B.M.

-środa, 09.05.                        Dz 17, 15. 22 – 18, 1; Ps 148; J 16, 12-15       

-czwartek, 10.05.                  Dz 18, 1-8; Ps 98; J 16, 16-20                  

-piątek, 11.05.                       Dz 18, 9-18; Ps 47; J 16, 20-23a      

-sobota, 12.05.                      Dz 18, 23-28; Ps 47; J 16, 23b-28                                                                                           

= O G Ł O S Z E N I A      D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dziś, o godz. 13 zmiana tajemnic dla członków Żywego Różańca, a od godz. 16.30, spotkanie grupy modlitewnej Salvator.

 

 Przez cały miesiąc maj zapraszamy na nabożeństwa maryjne (pół godziny przed wieczorną Mszą św.).

 

■ W poniedziałek, o godz. 20.00, odbędzie się spotkanie formacyjne dla polskich studentów.

 

■ W najbliższy wtorek, 8 maja, przypada uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, a także patrona naszego kościoła. Gorąco zapraszamy tego dnia na uroczystą Eucharystię o godz. 18.30, której przewodniczyć będzie biskup pomocniczy diecezji rzymskiej odpowiedzialny za Sektor Centrum – Gianrico Ruzza.

 

■ W piątek, 11 maja, Wydział Konsularny Ambasady RP, zaprasza na spotkanie dotyczące wszelkich kwestii związanych z przepisami samochodowymi we Włoszech. Początek o godz. 16.30, w naszej Auli.

 

■ W sobotę, 12 maja, grupa dzieci z naszej wspólnoty przystąpi do pierwszej spowiedzi św., a w niedzielę (13 maja), podczas Mszy św. o godz. 11.15, w kościele S. Maria in Portico in Campitelli, do Pierwszej Komunii św. W przyszłą niedzielę obowiązuje w naszym kościele normalny układ Mszy św.

 

■ W niedzielę za tydzień, obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

 

■ 18 maja, w 74 rocznicę bitwy o Monte Cassino, organizujemy wyjazd autokarowy na uroczystości religijno-patriotyczne, które będą miały miejsce na Polskim Cmentarzu Wojskowym. Wyjazd o godz. 14.00. Cena 15 euro. Zapisy w zakrystii. ZAPRASZAMY!

 

■ W sobotę 26 maja, zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich Rodaków z Rzymu i okolic na dziękczynną pielgrzymkę do maryjnego sanktuarium Divino Amore, z racji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W maju nie organizujemy pieszej pielgrzymki do tegoż sanktuarium. Kolejna piesza pielgrzymka odbędzie się w październiku.

 

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 75.

 

kościół    św.  Stanisława    B.M.

 via delle Botteghe Oscure 15,  00186 Roma

Rektor – ks. prałat Paweł Ptasznik

kontakt w sprawach parafialnych:

tel. 06 679 53 47;   e-mail: parafiaroma@gmail.com

ks. Antoni Pyznar         –   tel. 06 679 53 47 wewn. 213

ks. Jacek Staniek  SChr  –   tel. 06 679 53 47 wewn. 212

Biuro Informacji dla Pielgrzymów:

tel. 06 679 53 47 wewn. 222

pon.-pt.: 16.00-17.30, a we wt. i czw. także od 9.00 do 12.30

www.duszpasterstwopolakowwrzymie.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.