Miesiąc: <span>luty 2021</span>

Home / 2021 / luty
II  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU, 28.02.2021
Wpis

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 28.02.2021

Czytanie   I:             Rdz 22, 1-2.9-13.15-18; Psalm    116:            W krainie życia będę widział Boga; Czytanie II:             Rz 8, 31b-34; Ewangelia :             Mk 9, 2-10;                  Z Ewangelii według św. Marka:                  Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i...

I  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU, 21.02.2021
Wpis

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 21.02.2021

Czytanie   I:             Rdz 9, 8-15; Psalm     25:            Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność; Czytanie II:             1 P 3, 18-22; Ewangelia :             Mk 1, 12-15;                   Z Ewangelii według św. Marka:                 Duch...

VI  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 14.02.2021
Wpis

VI NIEDZIELA ZWYKŁA, 14.02.2021

Czytanie   I:   Kpł 13, 1 – 2. 45-46; Psalm     32:   Tyś jest ucieczką i moją radością; Czytanie II:   1 Kor 10, 31-11, 1; Ewangelia :   Mk 1, 40-45;                      Z Ewangelii według św. Marka:                      Pewnego dnia...

  • 1
  • 2