Rok: <span>2021</span>

Home / 2021
NIEDZIELA  ŚWIĘTEJ  RODZINY, 26.12.2021
Wpis

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY, 26.12.2021

Czytanie   I:   1 Sm 1, 20-22. 24-28; Psalm     84:   Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twym domu; Czytanie II:   1 J 3, 1-2. 21-24; Ewangelia :   Łk 2, 41-52;                  Z Ewangelii według św. Łukasza:                  Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem...

CZWARTA  NIEDZIELA  ADWENTU, 19.12.2021
Wpis

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU, 19.12.2021

Siostr i Bracia w Chrystusie!            Zawsze z wielkim utęsknieniem oczekujemy przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. I ta nasza tęsknota znajduje swe ukojenie i wypełnienie – ON naprawdę przychodzi i nigdy nie zawodzi… Zbliżając się wielkimi krokami do tajemnicy betlejemskiej nocy, życzymy Wam, by tegoroczne święta Bożego Narodzenia, umocniły naszą wiarę,...

TRZECIA  NIEDZIELA  ADWENTU, 12.12.2021
Wpis

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU, 12.12.2021

Czytanie   I:   So 3, 14–18a; Psalm         :   Głośmy z weselem, Bóg jest między nami; Czytanie II:   Flp 4, 4–7; Ewangelia :   Łk 3, 10–18;                  Z Ewangelii według św. Łukasza:                 Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?”....