Rok: <span>2021</span>

Home / 2021
NIEDZIELA  CHRZTU  PAŃSKIEGO, 10.01.2021
Wpis

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, 10.01.2021

Czytanie   I:   Iz 55, 1-11; Psalm Iz 12:  Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia; Czytanie  II:  1 J 5, 1-9; Ewangelia :   Mk 1, 7-11;                  Z Ewangelii według św. Marka:                  Jan Chrzciciel tak głosił: “idzie za mną mocniejszy ode mnie,...

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM, 03.01.2021
Wpis

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM, 03.01.2021

Czytanie  I:    Syr 24, 1-2.8-12; Psalm  147 :   Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało; Czytanie II:   Ef 1, 3-6.15-18; Ewangelia:    J 1, 1-18;                 Z Ewangelii według św. Jana:                 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo....