Rok: <span>2021</span>

Home / 2021
DRUGA  NIEDZIELA  ADWENTU, 05.12.2021
Wpis

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU, 05.12.2021

Czytanie   I:   Ba 5, 1-9; Psalm    126:  Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas; Czytanie II:   Flp 1, 4-6.8-11; Ewangelia :   Łk 3, 1-6;                  Z Ewangelii według św. Łukasza:                  Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz...

PIERWSZA  NIEDZIELA  ADWENTU, 28.11.2021
Wpis

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU, 28.11.2021

Czytanie   I:   Jr 33, 14-16; Psalm     25:   Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę; Czytanie II:   1 Tes 3, 12-4, 2; Ewangelia :   Łk 21, 25-28.34-36;                  Z Ewangelii według św. Łukasza:          Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga...

Prezentacja książki i filmu o bł. Kard. Stefanie Wyszyńskim, 21.11.2021
Galeria

Prezentacja książki i filmu o bł. Kard. Stefanie Wyszyńskim, 21.11.2021

W naszym kościele św. Stanisława, w którym Prymas Tysiąclecia często spotykał się z rodakami, odbyło się dziś spotkanie jemu poświęcone. O związkach kard. Stefana Wyszyńskiego z Polonią opowiadała Anna Rastawicka, członkini Instytutu Prymasowskiego i wieloletnia współpracownica Kardynała, autorka książki „Stefan Kardynał Wyszyński do Polaków i Polonii”. Został też zaprezentowany film dokumentalny „Ojciec i Pasterz –...