Miesiąc: <span>luty 2022</span>

Home / 2022 / luty
ÓSMA  NIEDZIELA ZWYKŁA, 27.02.2022
Wpis

ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA, 27.02.2022

Czytanie   I:   Syr 27, 4-7; Psalm     92:   Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże; Czytanie II:   1 Kor 15, 54b-58; Ewangelia :   Łk 6, 39-45;                  Z Ewangelii według św. Łukasza:                  Jezus opowiedział uczniom przypowieść: “Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy...

SIÓDMA  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 20.02.2022
Wpis

SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA, 20.02.2022

Czytanie   I:   1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23; Psalm    103:  Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia; Czytanie II:   1 Kor 15, 45-49; Ewangelia :   Łk 6, 27-38;                  Z Ewangelii według św. Łukasza:                  Jezus powiedział do swoich uczniów: “Powiadam wam,...

SZÓSTA  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 13.02.2022
Wpis

SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA, 13.02.2022

Czytanie   I:   Jr 17, 5-8; Psalm       1:   Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu; Czytanie II:   1 Kor 15, 12. 16-20; Ewangelia :   Łk 6, 17. 20-26;                  Z Ewangelii według św. Łukasza:                 Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się...

  • 1
  • 2