Miesiąc: <span>sierpień 2019</span>

Home / 2019 / sierpień
XXII NIEDZIELA  ZWYKŁA, 01.09.2019
Wpis

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 01.09.2019

Czytanie  I:    Syr 3,17-18.20.28-29; Psalm    68:    Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz; Czytanie II:   Hbr 12,18-19.22-24; Ewangelia:    Łk 14,1.7-14; Słowa Ewangelii według św. Łukasza: Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do nich: ”Jeśli...

XXI  NIEDZIELA  ZWYKŁA,  25.08.2019
Wpis

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 25.08.2019

Czytanie  I:    Iz 66, 18-21 Psalm    40:    Całemu światu głoście Ewangelię Czytanie II:   Hbr 12, 5-7. 11-13 Ewangelia:    Łk 13, 22-30 Słowa Ewangelii według św. Łukasza: Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: “Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?” On rzekł do nich: “Usiłujcie wejść przez...

XX   NIEDZIELA  ZWYKŁA,     18.08.2019
Wpis

XX NIEDZIELA ZWYKŁA, 18.08.2019

Czytanie  I:    Jr 38, 4-6. 8-10 Psalm    40:    Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą Czytanie II:   Hbr 12, 1-4 Ewangelia:    Łk 12, 49-53 Słowa Ewangelii według św. Łukasza: Jezus powiedział do swoich uczniów: “Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to...

  • 1
  • 2