Miesiąc: <span>styczeń 2022</span>

Home / 2022 / styczeń
CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA, 30.01.2022
Wpis

CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA, 30.01.2022

Czytanie   I:   Jr 1, 4-5. 17-19; Psalm     71:   Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie; Czytanie II:   1 Kor 12, 31 – 13, 13; Ewangelia :   Łk 4, 21-30;                  Z Ewangelii według św. Łukasza:                  Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do...

TRZECIA  NIEDZIELA  ZWYKŁA, 23.01.2022
Wpis

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA, 23.01.2022

Czytanie   I:   Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10; Psalm     19:   Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem; Czytanie II:   1 Kor 12, 12-30; Ewangelia :   Łk 1, 1-4; 4, 14-21;                  Z Ewangelii według św. Łukasza:                 Wielu już starało się ułożyć...

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA, 16.01.2022
Wpis

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA, 16.01.2022

Czytanie   I:   Iz 62, 1-5; Psalm     96:   Pośród narodów głoście chwałę Pana; Czytanie II:   1 Kor 12, 4-11; Ewangelia :   J 2, 1-11;                  Z Ewangelii według św. Jana:                 W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono...

  • 1
  • 2