DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA, 16.01.2022

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA, 16.01.2022

Czytanie   I:   Iz 62, 1-5;

Psalm     96:   Pośród narodów głoście chwałę Pana;

Czytanie II:   1 Kor 12, 4-11;

Ewangelia :   J 2, 1-11;

                 Z Ewangelii według św. Jana:

                W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: “Nie mają wina”. Jezus Jej odpowiedział: “Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?” Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: “Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: “Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: “Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: “Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

               Słowa Maryi: „nie mają już wina” to nie tylko świadectwo Jej troski o nowożeńców z Kany. Te słowa wyrażają prawdę o nas, o najgłębszej ludzkiej tęsknocie za zbawieniem, za radością i miłością wieczną. Wino Starego Testamentu wyczerpało się. Puste kamienne stągwie przeznaczone do żydowskich oczyszczeń są symbolem Prawa zapisanego na kamiennych tablicach. Samo Prawo nie może zbawić, nie może oczyścić serc, zaspokoić głodu szczęścia. Jezus przynosi nowe wino łaski, wino bliskości Boga, wino przebaczenia, wino uzdrowienia. Jakże często nasze kamienne serca są puste jak stągwie na weselu w Kanie. Nasze ludzkie miłości wypalają się tak szybko. Wino zamienia się w ocet, którym częstujemy innych, nawet Boga. Zamiast radością żyjemy goryczą, smutkiem. Każde ludzkie „wesele” jest zagrożone szybkim wyczerpaniem się ludzkich możliwości. Maryja w dzisiejszej Ewangelii jest pokazana jako Matka zatroskana o nas. Jako Ta, która kocha i widzi naszą biedę. (…) Warto Jej zaufać.

ks.Tomasz Jaklewicz (GN 34/2018)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A + 

– poniedziałek, 17.01 1 Sm 15, 16-23; Ps 50; Mk 2, 18-22

św. Antoniego, opata

– wtorek, 18.01 1 Sm 16, 1-13); Ps 89; Mk 2, 23-28
– środa, 19.01 1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51; Ps 144; Mk 3, 1-6

św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

czwartek, 20.01 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7; Ps 56; Mk 3, 7-12
– piątek, 21.01 1 Sm 24, 3-21; Ps 57; Mk 3, 13-19

św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

– sobota, 22.01 2 Sm 1, 1-27; Ps 80; Mk 3, 20-21

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

W dniach od 18 do 25 stycznia przeżywać będziemy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

W naszym kościele obowiązuje limit osób uczestniczących w Mszach św. – 32 osoby. Przypominamy o obowiązku zachowywania  wymogów bezpieczeństwa sanitarnego!

■ Trwa peregrynacja ikony św. Józefa. W tym tygodniu gościć ją będzie rodzina Gieratów.

■ Kancelaria Parafialna oraz Biuro Informacji dla Pielgrzymów czynne we wtorki (9.00-12.30 i 16.00-17.30) oraz we czwartki (9.00-12.30 i 16.00-17.30).

■ Dziś odbędzie się spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania z ks. Mateuszem (Aula, godz. 11.20).

W poniedziałek (17.01) odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne dla polskich studentów (Aula – godz. 19.00).

■ W piątek (21.01) członkowie chóru Gaudium Poloniae zapraszają na wspólnotową adorację Najświętszego Sakramentu. Początek o godz. 20.00.

■ Poradnictwo Rodzinne (kontakt: 327 566 7501).