Miesiąc: <span>maj 2021</span>

Home / 2021 / maj
NIEDZIELA  TRÓJCY  ŚWIĘTEJ, 30.05.2021
Wpis

NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ, 30.05.2021

Czytanie   I:   Pwt 4, 32-34. 39-40; Psalm     33:   Szczęśliwy naród wybrany przez Pana; Czytanie II:   Rz 8, 14-17; Ewangelia :   Mt 28, 16-20;                  Z Ewangelii według św. Mateusza:                  Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus...

ZESŁANIE  DUCHA  ŚWIĘTEGO, 23.05.2021
Wpis

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, 23.05.2021

Czytanie   I:               Dz 2, 1-11; Psalm    104:              Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię; Czytanie II:               Ga 5, 16-25; Ewangelia :               J 15, 26-27; 16, 12-15;                  Z Ewangelii według św. Jana:                  Jezus powiedział do swoich...

WNIEBOWSTĄPIENIE  PAŃSKIE, 16.05.2021
Wpis

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, 16.05.2021

Czytanie   I:   Dz 1, 1-11; Psalm     47:   Pan wśród radości wstępuje do nieba; Czytanie II:   Ef 4, 1-13; Ewangelia :   Mk 16, 15-20;                  Z Ewangelii według św. Marka:                  Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: “Idźcie na cały świat...