ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, 23.05.2021

ZESŁANIE  DUCHA  ŚWIĘTEGO, 23.05.2021

Czytanie   I:               Dz 2, 1-11;

Psalm    104:              Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię;

Czytanie II:               Ga 5, 16-25;

Ewangelia :               J 15, 26-27; 16, 12-15;

                 Z Ewangelii według św. Jana:

                 Jezus powiedział do swoich uczniów: “Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi”.

                 „Dzisiaj, w pośpiechu, jaki narzuca nam nasz czas, wydaje się, że harmonia jest usunięta na margines: ryzykujemy, że pociągani z tysiąca stron wybuchniemy, opanowani ciągłą nerwowością, która sprawia, że źle reagujemy na wszystko. Poszukujemy szybkiego rozwiązania, jedna pigułka za drugą, by iść naprzód, jedna emocja za drugą, by poczuć, że żyjemy. Ale przede wszystkim potrzebujemy Ducha: to On wprowadza w szaleństwo ład. On jest pokojem w niepokoju, ufnością w zniechęceniu, radością w smutku, młodością w starości, odwagą w próbie. To On, pośród burzliwych nurtów życia, umocowuje kotwicę nadziei. Bez Ducha Jezus pozostaje postacią przeszłości, z Duchem jest osobą żywą dzisiaj; bez Ducha Pismo Święte jest martwą literą, z Duchem jest Słowem życia. Chrześcijaństwo bez Ducha jest moralizmem bez radości; z Duchem jest życiem. Dziś na świecie dysharmonie stały się prawdziwymi podziałami: są tacy, którzy mają za dużo i tacy, którzy nie mają nic, są tacy, którzy starają się żyć sto lat i ci, którzy nie mogą się narodzić. W erze komputerów jesteśmy na dystans: bardziej «społecznościowi», ale mniej społeczni. Potrzebujemy Ducha jedności, który odrodzi nas jako Kościół, jako lud Boży i jako ludzkość braterską. Zawsze istnieje pokusa, by budować «gniazda»: gromadzić się wokół własnej grupy, swoich preferencji, podobni z podobnymi, uczuleni na wszelkie skażenia. Od gniazda do sekty jest blisko również w Kościele: ileż razy określamy swoją tożsamość przeciwko komuś lub przeciwko czemuś! Natomiast Duch Święty łączy odległych, jednoczy dalekich, sprowadza zagubionych. Łączy różne odcienie w jednej harmonii, ponieważ widzi przede wszystkim dobro, bardziej patrzy na człowieka niż na jego błędy, bardziej na ludzi niż na ich działania. Duch kształtuje Kościół i świat jako miejsca synów i braci.“

 papież Franciszek (09.06.2019 r.; www.vaticannews.va)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 24.05. Rdz 3, 9-15.20; Ps 87; Dz 1, 12-14; J 2, 1-11

NMP Matki Kościoła

– wtorek, 25.05. Syr 35, 1-12; Ps 50; Mk 10, 28-31
– środa, 26.05. Syr 36, 1. 4-5a. 10-17; Ps 79; Mk 10, 32-45
– czwartek, 27.05. Jr 31, 31-34; Ps 110; Mk 14, 22-25

Jezusa Chrystusa –

-Najwyższego i Wiecznego Kapłana

– piątek, 28.05. Syr 44, 1. 9-13); Ps 149; Mk 11, 11-25
– sobota, 29.05. Syr 51, 12-20b; Ps 19; Mk 11, 27-33

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

 

Udział we Mszach św. niedzielnych (limit: 32 osoby), należy koniecznie zgłosić wcześniej telefonicznie (380 647 7127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00). Można to uczynić także poprzez SMS. Można zgłaszać się także na Mszę św. o godz. 11.00.

■  Dziś obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego – i kończy się czas przeznaczony na wypełnienie obowiązku Komunii św. wielkanocnej.

■ Poradnictwo Rodzinne – w czwartek (godz. 19.15-20.30; kontakt: 327 566 7501), a także w przyszłą niedzielę (30.05; godz. 9.30-11.30; p, Maria Konecka, lekarz-ginekolog, pedagog).

■ W piątek (28.05) odbędzie się spotkanie formacyjne dla polskich studentów. Początek o godz. 19.00.

■ W przyszłą niedzielę (30.05), Msza św. o godz. 10.00, zostanie odprawiona w intencji rodzin. Po liturgii – tradycyjne spotkanie.

■ W związku z ogłoszonym przez Ojca św. Franciszka Rokiem św. Józefa, trwa w naszej wspólnocie peregrynacja ikonytegoż świętego. Na konkretne terminy należy zapisywać się pod numerem telefonu: 380 647 7127 lub w biurze parafialnym.

Przez cały miesiąc maj – codziennie – w naszym kościele, pół godziny przed wieczorną Mszą św. – maryjne nabożeństwo majowe.

■ UWAGA: prowadzimy nabór uczniów do naszej Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej, na rok szkolny 2021/2022. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. dyrektor Joanną Chojnacką (340 149 5096).

■ W zakrystii można nabyć prasę katolicką.