NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ, 30.05.2021

NIEDZIELA  TRÓJCY  ŚWIĘTEJ, 30.05.2021

Czytanie   I:   Pwt 4, 32-34. 39-40;

Psalm     33:   Szczęśliwy naród wybrany przez Pana;

Czytanie II:   Rz 8, 14-17;

Ewangelia :   Mt 28, 16-20;

                 Z Ewangelii według św. Mateusza:

                 Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: “Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

                Naszym chrześcijańskim obowiązkiem jest wyznawać wiarę w Trójcę. Aby to robić, konieczne są trzy rzeczy: odwaga, pokora i otwartość na Ducha Świętego. Odwaga wiąże się np. z tym, aby nie zamazywać prawdy o Trójcy z obawy, że mówienie o Ojcu, Synu i Duchu Świętym wyda się komuś za trudne, abstrakcyjne czy zbyt tajemnicze. Judaizm i islam wyznają wiarę w Boga, ale sprzeciwiają się prawdzie o Trójcy. W imię prawdy trzeba o tym pamiętać. Głoszenie imienia Boga musi być oczywiście pokorne. Nie jesteśmy właścicielami prawdy, ale jej sługami. Nie wszystko wiemy, nie do końca pojmujemy, ale wierzymy, że jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Dać się prowadzić Duchowi Świętemu oznacza dać się prowadzić Kościołowi – ponieważ to w Kościele Duch Święty strzeże objawionej prawdy.

            ks. dr Tomasz Jaklewicz („Gość Niedzielny” 24/2019)     

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 31.05. So 3, 14-18; Ps: Iz 12,2-6; Łk 1, 39-56

Nawiedzenie NMP

– wtorek, 01.06. Tb 2, 9-14; Ps 112; Mk 12, 13-17

św. Justyna, męczennika

– środa, 02.06. Tb 3, 1-11a. 16-17a; Ps 25; Mk 12, 18-27
– czwartek, 03.06. Tb 6,10-11 – 8,4-9; Ps 128; Mk 12, 28b-34

św. Karola Lwangi i Towarzyszy

– piątek, 04.06. Tb 11, 5-18; Ps 146; Mk 12, 35-37
– sobota, 05.06. Tb 12, 1b. 5-15. 20; Tb 13,2-8; Mk 12, 38-44

św. Bonifacego, biskupa i męczennika

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Udział we Mszach św. niedzielnych (limit: 32 osoby), należy koniecznie zgłosić wcześniej telefonicznie (380 647 7127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00). Można to uczynić także poprzez SMS. Można zgłaszać się także na Mszę św. o godz. 11.00.

■ Dziś obchodzimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej. W najbliższą niedzielę (06.06) będziemy świętować we Włoszech uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

■ W związku z ogłoszonym przez Ojca św. Franciszka Rokiem św. Józefa, trwa w naszej wspólnocie peregrynacja ikony tegoż świętego. Na konkretne terminy należy zapisywać się pod numerem telefonu: 380 647 7127 lub w biurze parafialnym. W tym tygodniu ikonę będzie gościć p. Krystyna Szurpicka.

Przez cały miesiąc czerwiec – codziennie – w naszym kościele, pół godziny przed wieczorną Mszą św. – tradycyjne nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa. Jedynym wyjątkiem będzie najbliższa sobota (05.06), kiedy to zostanie odprawione pierwszosobotnie nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi. Serdecznie zapraszamy!

■ Poradnictwo Rodzinne – w czwartek (godz. 19.15-20.30; kontakt: 327 566 7501), a także w przyszłą niedzielę (06.06.; godz. 9.30-11.30; p. Anna Gaweł – psycholog, psychoterapeuta).

■ Najbliższy piątek (04.06) to pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. oraz adoracja Najświętszego Sakramentu – od godz. 17.30. O godz. 18.00 – nabożeństwo ku czci Bożego Serca i o godz. 18.30 – Msza św.

■ W piątek (04.06) odbędzie się spotkanie formacyjne dla polskich studentów. Początek o godz. 19.00.

■ W przyszłą niedzielę (06.06), Msza św. o godz. 12.00 zostanie odprawiona w intencji członków Żywego Różańca (po liturgii – zmiana tajemnic).

■ W najbliżsża niedzielę (06.06) zapraszamy na kolejny WIECZÓR UWIELBIENIA. Rozpoczęcie o godz. 19.00 (przypominamy o konieczności zapisów!).

■ UWAGA: prowadzimy nabór uczniów do naszej Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej, na rok szkolny 2021/2022. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. dyrektor Joanną Chojnacką (340 149 5096).