WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, 16.05.2021

WNIEBOWSTĄPIENIE  PAŃSKIE, 16.05.2021

Czytanie   I:   Dz 1, 1-11;

Psalm     47:   Pan wśród radości wstępuje do nieba;

Czytanie II:   Ef 4, 1-13;

Ewangelia :   Mk 16, 15-20;

                 Z Ewangelii według św. Marka:

                 Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: “Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie”. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

 

            Gdyby Chrystus był tylko geniuszem religijnym, tylko kimś na miarę Buddy, wówczas nakaz głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom i wszystkim narodom byłby zwyczajnym przejawem ideologicznego imperializmu. Ale Chrystus Pan jest Synem Bożym i Zbawicielem, tylko w Nim może się dokonać nasze pojednanie z Bogiem. Bardzo ostro sformułował to Apostoł Paweł, mówiąc, że gdyby nauka o zbawieniu przyniesionym przez Chrystusa była tylko piękną ideą, to głoszenie Ewangelii byłoby głupotą i zwyczajnym oszustwem: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara (…) i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie pokładamy nadzieję, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania”. Chrystus jednak jest prawdziwie Synem Bożym, Chrystus naprawdę odkupił wszystkich ludzi, Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał – i właśnie dlatego dobrą nowinę o naszym zbawieniu i o życiu wiecznym powinniśmy głosić wszystkim, którzy chcą jej słuchać. I tylko w świetle tej prawdy o Chrystusie sens mają mocne słowa, że „kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony”. Z całą dosłownością słowa te odnoszą się do tych, którzy rozpoznali w Chrystusie Panu Zbawiciela, a brak im odwagi, żeby w Niego uwierzyć i wejść do Kościoła przez przyjęcie chrztu. Te słowa: „Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony”, wyrażają prawdę, że uwierzenie w Chrystusa i przyjęcie chrztu są sprawą najwyższej wagi – że ktoś, kto z własnej winy zlekceważył spotkanie z Chrystusem i otwarcie się na Jego łaskę, ryzykuje utratę życia wiecznego.

o. prof. Jacek Salij OP (www.teologiapolityczna.pl)

 

+ L I T U R G I A     T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 17.05. Dz 19, 1-8; Ps 68; J 16, 29-33
– wtorek, 18.05. Dz 20, 17-27; Ps 68; J 17, 1-11a
– środa, 19.05. Dz 20, 28-38; Ps 68; J 17, 11b-19
– czwartek, 20.05. Dz 22, 30; 23, 6-11; Ps 16; J 17, 20-26
– piątek, 21.05. Dz 25, 13-21; Ps 103; J 21, 15-19
– sobota, 22.05. Dz 28, 16-20.30-31; Ps 11; J 21, 20-25

 

= O G Ł O S Z E N I A     D U S Z P A S T E R S K I E =

Udział we Mszach św. niedzielnych (limit: 32 osoby), należy koniecznie zgłosić wcześniej telefonicznie (380 647 7127, codziennie – między godz. 16.00 a 17.30 lub między godz. 20.00 a 21.00). Można to uczynić także poprzez SMS.

■  Dziś obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

W przyszłą niedzielę (23.05), uroczystością Zesłania Ducha Świętego, zakończymy Okres Wielkanocny – tym samym zakończy się czas Komunii św. wielkanocnej.

■ We wtorek (18.05), przypada 77 rocznica zwycięskiej bitwy pod Monte Cassino.

■ Poradnictwo Rodzinne – w czwartek (19.15-20.30; kontakt: 327 566 7501), a także w przyszłą niedzielę (23.05; godz. 9.30-11.30).

■ W piątek (21.05) odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne dla polskich studentów. Początek o godz. 18.00.

■ W piątek (21.05), członkowie chóru Gaudium Poloniae, zapraszają na wspólną adorację eucharystyczną. Początek o godz. 20.00.

■ W sobotę (22.05) – czyli w Wigilię Zesłania Ducha Świętego – zapraszamy na nabożeństwo Drogi Światła (godz. 19.30).

■ W związku z ogłoszonym przez Ojca św. Franciszka Rokiem św. Józefa, trwa w naszej wspólnocie peregrynacja ikonytegoż świętego. Na konkretne terminy należy zapisywać się pod numerem telefonu: 380 647 7127 lub w biurze parafialnym. W tym tygodniu ikonę św. Józefa będzie gościć u siebie p. Agnieszka Śliwińska.

Przez cały miesiąc maj – codziennie – w naszym kościele, pół godziny przed wieczorną Mszą św. – maryjne nabożeństwo majowe.

■ UWAGA: prowadzimy nabór uczniów do naszej Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej, na rok szkolny 2021/2022. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. dyrektor Joanną Chojnacką (340 149 5096).

■ W zakrystii można nabyć prasę katolicką.